استفاده از Input Mask

استفاده از Input Mask:

یکی از گزینه های کلیدی در خصوصيات فيلدها کنترل نمودن قالب بندی نحوه ورود داده‌ها است که این امر از طریق Input Mask میسر می گردد.داده‌هايی از نوع Text , Number , Date/Time , Currency داراي اين نوع از خصوصيات مي‌باشند که با دانستن ، گزينه‌ها و علائم مطرح در Input Mask می توان نحوه نمایش و قالب بندی آن ها را کنترل نمود.


همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید می توان برای گزینه input mask مقادیر مختلفی را تعریف نمود لذا جهت تشریح هرچه بهتر این موارد در ادامه آورده شده که نحوه کنترل نمودن آن ها را تشریح کرده است.

ماستفاده از In

put Mask

تعریف مقادیر برای input mask

 1. مقدار ۰ : احتياج به عدد است. به عبارتی دیگر وقتی بخواهیم کاربر فقط بتواند داده های رقمی وارد کند و همچنین الزاما داده وارد کند از این فرمت می توان استفاده نمود. به طور مثال مانند تصویر فیلدی را با نام کد ملی ایجاد شده است و نوع داده ان Number قرار گرفته است حال مقدار input mask را برابر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ۱۰ صفر قرار می دهیم. شخص ملزم است که در این فیلد تنها یک عدد ۱۰ رقمی وارد نماید در غیر این صورت با خطا مواجه خواهد شد.

 2. مقدار ۹ : عدد يا فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست.این مورد مانند کارکتر ۰ است با این تفاوت که الزاما نباید رقم وارد شود اختیاری است.مثال بالا را با این کاراکتر امتحان کنید.
 3. مقدار # :عدد،علامت مثبت ، علامت منفي و فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست.
 4. مقدار L : احتياج به حرف است.مثلا برای فیلد نام که از نوع داده text استفاده شده کافیست مقدار Input mask:LLLLL وارد کنید بنابراین الزاما باید داده وارد شود برای نام و باید حتما ۵ کارکتری باشد مثل نام سعیده و غیره
 5. مقدار ? :حرف مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست.مانند مثال بالا اما الزامی نیست اختیاری است داده وارد کردن.مثال بالا را با این کاراکتر بررسی کنید.
 6. مقدار A :احتياج به حرف يا عدد است.این کارکتر برای نوع داده Text قابلیت دارد.نحوه بکار بردن ان مانند موارد گفته شده می باشد.این کارکتر را برای فیلد کد محصول بررسی کنید.بطور مثال در Input mask:AAAA را وارد و نتیجه را بررسی کنید.
 7. مقدار a :حرف يا عدد مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست.مثال بالا را با این کارکتر بررسی کنید.
 8. مقدار & :احتياج به حرف يا فاصله خالي است.مثالهای بالا را با این کاراکتر بررسی کنید.
 9. مقدار C :هر كاركتر يا فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست. مثالهای بالا را با این کاراکتر بررسی کنید.
 10. مقدار < : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف كوچك تبديل مي‌كند.مثلا برای فیلد first Name وارد کنید Input mask:>????? وقتی وارد نمای ورود داده فیلد میشوید با وارد کردن یک نام ۵ کارکتری یا کمتر آن نام را با حروف بزرگ نمایش میدهد.لازم به توضیح است که روی فیلدهای انگلیسی اجرا میشود حروف بزرگ.
 11. مقدار < : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف بزرگ تبديل مي‌كند.مشابه مثال بالا اما کارکترهای انگلیسی را کوچک نمایش میدهد.
 12. مقدار ! :باعث مي‌گردد كاركترها از راست به چپ وارد شوند.
 13. مقدار \ :كاركترهاي كه به دنبال آن مي‌آيند به جاي اينكه به عنوان كد خوانده شود به صورت تحت الفظي نمايش مي‌يابد.یعنی اگر بخواهیم یک مقداری عینا نمایش یابد قبل از آن کارکتر از این علامت استفاده میشود. مثلا در فیلد کد محصول وارد کنیم Inputmask:\a???Aدر نمای ورود داده این مقدار را وارد کنید برنامه میپذیرد و مقدار a را به طور ثابت در همه رکوردها نمایش می یابد.مثلا aksh3 یاadfg7 یا aermz و غیره

استفاده از Input Mask

نكته :معادل کارکتر \ می توانید از علامت نقل قول(“ “) استفاده کنید. Inputmask:”a”???A

 استفاده از Input Mask

0 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *