برنامه نویسی شی گرا

مثال C++

پروژه برنامه نویسی شی گرا پروژه برنامه نویسی شی گرا #سوال کلاسی با نام “number” تعریف نماییدکه دو عدد ورودی را به صورتa , b (integer) دریافت نماید. ۱)...

ادامه مطلب 0 نظرات
استفاده از Input Mask

استفاده از Input Mask

استفاده از Input Mask: یکی از گزینه های کلیدی در خصوصيات فيلدها کنترل نمودن قالب بندی نحوه ورود داده‌ها است که این امر از طریق Input Mask میسر می گردد.داده‌هايی...

ادامه مطلب 0 نظرات
Data Table در اکسل

Data Table در اکسل

Data Table در اکسل در این آموزش میخوایم با یکی از ابزارهای What-If Analysis اکسل یعنی ابزار Data Table اکسل آشنا بشیم. Data Table اکسل یکی از ابزارهای تحلیل حساسیت...

ادامه مطلب 0 نظرات
Goal Seek در اکسل

Goal Seek در اکسل

Goal Seek در اکسل یکی از قابلیتهای نرم افزار اکسل تحلیل حساسیت و تصمیم گیری در شرایط احتمالی هست. این قابلیت اکسل باعث میشه ما بتونیم با تغییر متغیرهای...

ادامه مطلب 0 نظرات
تابع COUNTIF اکسل

تابع COUNTIF اکسل

تابع COUNTIF اکسل و کاربرد آن سلام. در این مطلب از آموزش های فرمول نویسی اکسل قراره با کاربرد تابع COUNTIF اکسل آشنا بشیم. این تابع برای شمارش سلول...

ادامه مطلب 0 نظرات