فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش DEA

مثال مدل BCC

img_5b24e2751c7e3مثال مدل BCC

فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان ورودی و سود تامین کنندگان به عنوان خروجی های آن ها در نظر گرفته می شود. هر پنج تامین کننده هر هفته سود ۲۰۰۰ دلار را با ترکیبی متفاوت از هزینه و زمان تحویل، به دست می آورند. مقادیر ورودی و خروجی در جدول زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب...

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

در روش DEA مدل CCR دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد با انتخاب وزن های بهینه برای متغیر های ورودی و خروجی واحد تحت بررسی، کسر کارایی این واحد (واحد صفر) را به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحدها از حد بالای یک تجاوز نکند. این الگو در دو دیدگاه ورودی و خروجی و در سه فرم کسری ( فرم اولیه) ، مضربی و ثانویه مطرح است که در ادامه برای این فرم ها مثال هایی آورده شده است.

ادامه مطلب...

روش DEA

روش DEA

روش ِ تحلیل پوششی داده ها

روش DEA

در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارايي براي يک واحد توليدي نمود.روش وي داراي يک ورودي و يک خروجي بود و او در ارائه روشي که در برگيرنده ورودي ها و خروجي هاي متعدد باشد موفق نبود. چارنز،کوپر و رودز ديدگاه فارل را توسعه داده و مدلي را ارائه کردند که توانايي اندازه گيري کارايي با چند ورودي و چند خروجي را داشت.

در سال ۱۹۷۶ مدل تحلیل پوششی داده ها اولین بار در رساله دکتري ” ادوارد رودز” به راهنمايي” کوپر” با عنوان “ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ملي آمريکا” مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله اي تحت عنوان “اندازه گيري واحدهاي تصميم گيرنده ”ارائه شد.

ادامه مطلب...