فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: نقد و بررسی تئوری های مدیریت

نظریه پست مدرنیسم

نظریه پست مدرنیسم

نظریه پست مدرنیست

نظریه پست مدرنیسم با دو رویکرد:

 • رویکرد اول پست مدرنیته را دوره ای از زمان می داند که به لحاظ تاریخی پس از دوره مدرنیست قرار گرفته است (رصد تغییرات)
 • رویکرد دوم با نگاه فلسفی تر، پست مدرنیسم را شیوه ای نو برای نگاه به عالم، ویک فلسفه جدید می داند (شیوه فهم از تغییرات)

آیا پست مدرنیسم چیز نویی است؟

 • اصطلاحی است که برای توصیف فرهنگی، که تکمیل کننده تغییر جهت به سمت شیوه های فراصنعتی تولید است.
 • پست مدرنیسم یک سیستم اجتماعی تکامل یافته و ماناست که در حال جانشینی به جای جامعه سرمایه داری مدرن کلاسیک است.
ادامه مطلب...

مدیریت موج نو

مدیریت موج نو

مدیریت موج نو

مدیریت موج نو: تفوق و عمومیت یافتن استراتژی های کنترلی خاص به عنوان ابزارهای منضبط ساختن کارکنان

استراتژی های موج نو:

 • خلق و ابداع نوعی چشم انداز مشترک
 • ایجاد سازمان های مسطح تر و با سلسله مراتب کمتر
 • ایجاد انعطاف و آزادی بوسیله استقلال دادن به کارکنان از طریق توامند ساختن آنان
 • ارتقای کارآفرینی و ریسک پذیری مبتنی بر محیط و پیش بینی تغییر در بین مدیران
 • توسعه مهارت های مدیریت از راه دور به طوری که کنترل مدیریت از راه دور قابل اعمال باشد
 • ایجاد سازمان های منعطف تر با محوریت تیم ها و گروه های کوچکتر
ادامه مطلب...

نظریه نومدرنیست

نظریه نومدرنیست

نظریه نومدرنیست

نظریه نومدرنیست بدین جهت نو خوانده می شود که دغدغه آن قرار داد انسان ها در کانون (قلب) سازمان است از این حیث مدرنیست است که فرض می کند “سازمان های” اثربخش اساس ترقی انسان هستند.

دو مکتب کلیدی نومدرنیست:

 • نهضت روابط انسانی: سازمان ها نیازمند رهبری و مدیریتی با وجهه انسانی هستند تا بدین ترتیب بهترین محیط را برای افراد ایجاد نمایند.
 • سازمان دموکراتیک: بر ایده توانمند سازی همه اعضای سازمان تاکید دارند.
ادامه مطلب...

نظریه مدرنیست

نظریه مدرنیست

نظریه مدرنیست

نظریه مدرنیست:

 • اساس : جهان منتظم | معنا : مدیریت بی نظمی از طریق اراده و نیت انسان| رویکرد علمی به زندگی، در نتیجه کارا و اثر بخش بودن سازمان

مدرنیسم چیست:

گاهی برای توصیف جهان منظم و عقلایی و همچنین چالشی، گاهی برای توصیف جهان بیش از حد کنترل شده، گاهی برای توصیف جهانی که در آن عمده افراد سرکوب شده و نخبگان توان اعمال قدرت دارند.

ادامه مطلب...

نظریه سازمان

 نظریه سازمان

نظریه سازمان چیست و چرا اهمیت دارد؟

 نظریه سازمان

نظریه سازمان چیست و چرا اهمیت دارد؟

نظریه سازمان از دو جنبه اساسي حائز اهمیت است :

 • نظریه سازمان به ما کمك می کند بیندیشیم و دریابیم که چه کسی هستیم و چرا این هستیم که هستیم .
 • نظریه سازمان درباره ما و نحوه تعامل ما با دیگران است
ادامه مطلب...