فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: مدیریت محتوا

تغییر تاریخ پست مطالب ورد پرس

چند وقت پیش مجبور شدم از یک بانک اطلاعاتی کپی بگیرم ولی متاسفانه نشد که همه پست ها رو بگیریم واسه همین مجبور شدیم همه رو با دست وارد کنیم ولی به یک مشکلی برخوردیم. اون مسکل این بود که تمام پست ها تاریخاشون یکی شد. منم مجبور شدم کدی بنویسم که بتونم تمام تاریخ ها رو رندومی عوض کنم

یک فایل php درست کردم بعدش توی روت قرار دادم و یک کانکشن با بنکم زدم و این اسکریپت در نهایت اجرا شد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
<?php
// تعریف یرقراری با بانک اطلاعاتی
$dbname = "name";
$dbuser = "user";
$dbpass = "pass";
$dbhost = "localhost"; // معمولا 'localhost'

$wp_table = "wp_posts"; // اسم جدول اصلی وردپرس 

$gmt_offset = '+3.5'; // زمان مثلا ایران ۳ ساعت ونیم بعد گرینویچ

$min_days_old = 1; // حداقل چند روز
$max_days_old = 90; // حداکثر چند روز

// ارتباط با بانک
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
mysql_select_db($dbname);

$result = mysql_query("SELECT ID FROM $wp_table WHERE post_type = 'post'") or die(mysql_error()); 
while ($l = mysql_fetch_array($result)) {
  $post_id = $l['ID'];
  echo "Updating: $post_id <br>";

  $day = rand($min_days_old, $max_days_old);
  $hour = rand(0, 23);

  $new_date = date( 'Y-m-d H:i:s', strtotime("-$day day -$hour hour") ); 
  $gmt_new_date = date( 'Y-m-d H:i:s', strtotime("-$day day -$hour hour -$gmt_offset hour") );

  mysql_query("UPDATE $wp_table SET post_date='$new_date', post_date_gmt='$gmt_new_date',
  post_modified='$new_date', post_modified_gmt='$gmt_new_date' WHERE ID='$post_id'")
  or die(mysql_error()); 

}

echo "<hr>تمام!";

?>

لذتشو ببرین

ادامه مطلب...