فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: بانک های اطلاعاتی

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه ای بنویسید که از کاربر کد پستی را دریافت نماید (عدد صحیح). کد شما باید تعداد مشتریانی را که دارای این کد پستی می باشند را از جدول مشتریان محاسبه نماید.
خروجی شما باید به صورت :

تعداد ( مشتری) در (شهر)(استان) وجود دارد!!!

ادامه مطلب...

برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه نویسی پایگاه داده

برنامه نویسی پایگاه داده

هدف اصلی این مبحث آموزشی برنامه نویسی پاگاه ها داده است. به طور کلی زمانی که شما قصد ایجاد یانکی از اطلاعات را داشته باشید، جهت بهره برداری از آن نیازمند دانستن زبان SQL می باشید.

با یادگیری این مبحث می توانید سطح علمی خود را در این زمینه افزایش دهید.

ادامه مطلب...

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی به طور اختصاصی علوم اولیه بانک اطلاعاتی SQL را آموزش می دهد و تیم فرابگیر هم در راستای آموزش این علوم و هم در راستای انجام پروژه های مربوط به آن فعالیت های لازم را انجام می دهد.

ادامه مطلب...