فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: شبکه های کامپیوتری

دوره های شبکه کامپیوتر

دوره شبکه کامپیوتر

دوره شبکه کامپیوتر

دوره های شبکه کامپیوتر

دوره های شبکه کامپیوتر

مبحثی گسترده جهت آشنایی با مباحث شبکه، این دوره به صورت اصولی مباحث اولیه شبکه های کامپیوتری را آموزش می دهد. شما می توانید پس از فراگیری این دوره سایر دوره های کامپیوتری شبکه را که بر اساس شرکت CISCO طبقه بندی می شود را نیز فرا بگیرید.

ادامه مطلب...