فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: نرم افزار اکسس

استفاده از Input Mask

استفاده از Input Mask:

یکی از گزینه های کلیدی در خصوصيات فيلدها کنترل نمودن قالب بندی نحوه ورود داده‌ها است که این امر از طریق Input Mask میسر می گردد.داده‌هايی از نوع Text , Number , Date/Time , Currency داراي اين نوع از خصوصيات مي‌باشند که با دانستن ، گزينه‌ها و علائم مطرح در Input Mask می توان نحوه نمایش و قالب بندی آن ها را کنترل نمود.

ادامه مطلب...