فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: نویسندگان

دکتر محسن سجودی

دکتر محسن سجودی

دکتر محسن سجودی

بنیان گذار وب سایت فرابگیر دکتر محسن سجودی دکتری رشته تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی است. او در ادامه مسیر فعالیت علمی خود سعی در به اشتراک گذاری اطلاعات مفید علمی نموده است. برخی از سوابق و پژوهش های وی در زیر ذکر شده است.


ادامه مطلب...

مهندس حمیدرضا سعیدی

مهندس حمیدرضا سعیدی

مهندس حمیدرضا سعیدی

مهندس حمیدرضا سعیدی فوق لیسانس رشته مهندسی مدیریت از دانشگاه پلی تکنیک ایتالیا می باشد. او در ادامه مسیر فعالیت علمی خود سعی در به اشتراک گذاری اطلاعات مفید علمی نموده است. برخی از سوابق و پژوهش های وی در زیر ذکر شده است.


ادامه مطلب...

مهندس مائده سجودی

مهندس مائده سجودی

مهندس مائده سجودی

مهندس مائده سجودی فوق لیسانس MBA از دانشگاه جهاد دانشگاهی است. او در ادامه مسیر فعالیت علمی خود سعی در به اشتراک گذاری اطلاعات مفید علمی نموده است. برخی از سوابق و پژوهش های وی در زیر ذکر شده است.


ادامه مطلب...

دکتر ساسان ترابزاده خراسانی

Sasan_Torabzadeh_Khorasani

دکتر ترابزاده خراسانی

دکتر ساسان ترابزاده خراسانی دکتری رشته صنایع از دانشگاه تگزاس آمریکا است. او در ادامه مسیر فعالیت علمی خود سعی در به اشتراک گذاری اطلاعات مفید علمی نموده است. برخی از سوابق و پژوهش های وی در زیر ذکر شده است.


ادامه مطلب...