بنیاد بیماری های نادر ایران

روش دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل (DEMATEL): روش دیمتل (DEMATEL) روش دیمتل( Decision Making Trial And Evaluation) یکی از انواع روش هاي تصمیم گیري گروهی بر اساس مقایسه هاي زوجی و قضاوت کارشناسان است، که در بین سال هاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۱ میلادي، توسط Gabus و Fonetla  براي مطالعه و حل مسائل پیچیده و در هم تنیده جهان ارائه […]

ادامه مطلب

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تصور کنید که از بین سه اتومبیل A,B,C یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد .حل این مثال را طی قدمهای زیر تشریح می کنیم:

ادامه مطلب

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP) محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP) ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن اگر n معیار به شرح C1, C2,…, Cn داشته باشیم و ماتریس مقایسه زوجی آنها به صورت زیر باشد : [A=[aij به طوری که i,j=1,2,…,n ،که در آن aij ترجیح عنصر ci را بر cj نشان می دهد . چنانچه در این […]

ادامه مطلب

وزن دهی در AHP

وزن دهی در AHP

وزن دهی در AHP وزن دهی در AHP همان طور که در بخش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشاهده نمودید، محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی گام سوم از مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد. این وزن دهی ها در دو قسمت جداگانه زیر می باشد:

ادامه مطلب

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می […]

ادامه مطلب

برنامه نویسی PHP

برنامه نویسی PHP

برنامه نویسی PHP آشنایی با اصول اولیه برنامه نویسی PHP جهت برنامه نویسی سمت سرور; هدف اصلی این دوره توسعه برنامه های کاربردی سمت سرور می باشد. ساخت صفحات اینترنتی و آشنایی با نحوه ارتباط آن ها با پایگاه های داده از مهم ترین مباحث این قسمت می باشد. برای شروع نیز از پایگاه داده […]

ادامه مطلب

الگوریتم و تکنیک های برنامه نویسی

الگوریتم و تکنیک های برنامه نویسی

الگوریتم و تکنیک های برنامه نویسی الگوریتم و تکنیک های برنامه نویسی  هدف كلي از این مطلب توانايي برخورد با مسائل برنامه نويسي خواهد بود.پس از پايان مطالعه اين بخش از فراگير انتظار مي رود كه : مراحل برخورد با مسائل برنامه نويسي را بداند .  هر يك از مراحل را تحليل كند .  مفهوم الگوريتم را بيان كند .  روش […]

ادامه مطلب

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا برنامه نویسی شی گرا برنامه نویسی شی گرا قابلیت تعریف کلاس و فراخوانی آن را محیا می سازد. هدف اصلی این دوره آموزش زبان Visual C  می باشد. شما در این دوره با کلاس ها و اشیاء، انتزاع داده ها و داده ها با یگدیگر، پنهان کردن اطلاعات، ترکیب، ارث، قالب […]

ادامه مطلب

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده نمونه پروژه برنامه نویسی پایگاه داده برنامه ای بنویسید که از کاربر کد پستی را دریافت نماید (عدد صحیح). کد شما باید تعداد مشتریانی را که دارای این کد پستی می باشند را از جدول مشتریان محاسبه نماید. خروجی شما باید به صورت : تعداد ( مشتری) در (شهر)(استان) […]

ادامه مطلب

مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP)

مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP)

مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP) مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP) در این قسمت با حل یک مثال به صورت گام به گام برای حل مساله ای می خواهیم از بین دو کالای صندلی و میز براساس هزینه خرید و حمل آن ها یکی را انتخاب کنیم.

ادامه مطلب

Page 2 of 2512345...1020...Last »