دوره های آموزشی کامپیوتر

زبان برنامه نویسی سی شارپ
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
پی اچ پی به همراه مای اس کیو ال
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
داده کاوی با اکسل
دوره های آموزشی آمار و تحلیل داده
300,000 تومان 200,000 تومان
بازاریابی در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام
دوره های آموزشی تحقیق در عملیات
300,000 تومان

زبان برنامه نویسی سی شارپ
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
پی اچ پی به همراه مای اس کیو ال
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
داده کاوی با اکسل
دوره های آموزشی آمار و تحلیل داده
300,000 تومان 200,000 تومان
بازاریابی در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام
دوره های آموزشی تحقیق در عملیات
300,000 تومان
سیستم مدیریت دانشجویان
پروژه های کامپیوتر
1,000,000 تومان
سیستم مدیریت کارواش
پروژه های کامپیوتر
1,500,000 تومان