بنیاد بیماری های نادر ایران

روش نیوتون

روش نیوتون

روش نیوتون روش نیوتون مجدداً فرض نمایید ما با مشکل به حداقل رساندن تابع f با یک متغیر واقعی X مواجه باشیم. حال فرض می کنیم که در هر نقطه اندازه گیری (X(k می توانیم، مشتق اول ((f'(X(k  ، مشتق دوم ((f”(X(k تابع  ((f (X(k را محاسبه نماییم.

ادامه مطلب

پروژه مدیریت کتابخانه با جاوا

پروژه مدیریت کتابخانه با جاوا

پروژه مدیریت کتابخانه با جاوا پروژه مدیریت کتابخانه با جاوا هدف از انجام این پروژه ایجاد نرم افزاری در جهت مدیریت کتابخانه است که در آن ادمین می تواند کتابدار ( مسئول کتابخانه) را اضافه و یا حذف نماید. کتابدار می تواند کتاب ها را در سیستم وارد نموده و همچنین کتاب های درج شده […]

ادامه مطلب

مثال روش جستجوی فیبوناچی

مثال روش جستجوی فیبوناچی

تابع زیر را در نظر بگیرید: F(x) = x4 – ۱۴x3 + 60×2 -70x از روش جستجوی فیبوناچی به منظور یافتن مقدار x که مقدارf  بر روی بازه [۰, ۲] استفاده نمایید. مقدار x را در میان بازه ۰٫۳ قرار دهید. بعد از N تکرار در بدترین وضعیت بازه جواب توسط (۱+۲e)/FN+1 کاهش خواهد یافت. […]

ادامه مطلب

روش سکانت

روش سکانت

روش سکانت روش سکانت روش نیوتن برای به حداقل رساندن تابع f از مشتق دوم تابع استفاده می نماید: x (k+1) = x (k) – (f'(x(k)) / f”(x(k)))

ادامه مطلب

روش گرادیان

روش گرادیان

روش گرادیان روش گرادیان به یاد آورید که مجموعه سطح از تابع f: Rn -> R برابر است با مجموعه ای از نقاط X که تابع f(x) =c  را به ازای مقادیر ثابت c  راضی نماید. بنابراین، x0 ϵ Rn یکی از مجموعه سطح ها مرتبط به سطح c خواهد بود اگر f (X0) = […]

ادامه مطلب

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی مثال روش جستجوی طلایی با استفاده از روش جستجوی طلایی نقطه x را طوری تعیین نمایید که تابع هدف f(x) = x4-14×3+60×2-70x را در بازه [۰, ۲] کمینه  می نمایید. طول بازه را ۰٫۳ در نظر بگیرید.

ادامه مطلب

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی روش جستجوی طلایی روش های جستجویی که ما در این بخش و بخش بعدی مورد بحث قرار می دهیم به منظور تعیین کمینه تابع f: R-> R بر روی بازه بسته بکار می رود به طوری که [a0 ,b0] . تنها ویژگی که ما برای تابع هدفf  فرض می نماییم تک مدی […]

ادامه مطلب

دکتر محسن سجودی

دکتر محسن سجودی

بنیان گذار وب سایت فرابگیر دکتر محسن سجودی دکتری رشته تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی است. او در ادامه مسیر فعالیت علمی خود سعی در به اشتراک گذاری اطلاعات مفید علمی نموده است. برخی از سوابق و پژوهش های وی در زیر ذکر شده است.

ادامه مطلب

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی روش الکتره فازی همان طور که در مسایل پیش روی خود در جهان هستی روبروه هستیم همواره داده های مساله به صورت مشخص نمی باشند، بلکه ممکن است به صورت فازی باشند. روش الکتری نیز برای حل این گونه مسایل دارای روش منحصر به خودش می باشد که با تغییراتی نسبت به […]

ادامه مطلب

مثال روش الکتره

مثال روش الکتره

مثال روش الکتره مثال روش الکتره یک کشور قصد خرید هواپیما جنگنده ای را برای تکمیل ارتش خود دارد. کارشناسان برای انتخاب جنگنده مطلوب خود با معیارهای مانور، میزان ثبت ( اطمینان)، هزینه، شتاب، ظرفیت و سرعت مواجه هستند که ماتریس اطلاعات مربوطه به صورت زیر می باشد. این کارشناسان را با استفاده از روش […]

ادامه مطلب

Page 5 of 25« First...34567...1020...Last »