روش های جستجوی خطی، الگوریتم هایی ساده و کارآمد برای یافتن یک عنصر خاص در یک لیست یا آرایه هستند. این روش ها به طور خطی با اندازه لیست یا آرایه مقیاس می شوند، به این معنی که زمان اجرا آنها با افزایش تعداد عناصر لیست یا آرایه به طور خطی افزایش می یابد.

روش های جستجوی خطی در بسیاری از برنامه ها، مانند برنامه های کاربردی پایگاه داده، سیستم های مدیریت فایل و برنامه های کاربردی شبکه استفاده می شوند. در ادامه، به بررسی برخی از روش های جستجوی خطی، مزایا و معایب آنها، و همچنین نحوه انتخاب روش مناسب برای حل مسائل مختلف خواهیم پرداخت.

انواع روش های جستجوی خطی

سه نوع اصلی از روش های جستجوی خطی وجود دارد که در ادامه به تشریح هرکدام از این روش های جستجو می پردازیم

1) جستجوی خطی ساده

جستجوی خطی ساده یک الگوریتم ساده و کارآمد برای یافتن یک عنصر خاص در یک لیست یا آرایه است. این الگوریتم به طور خطی با اندازه لیست یا آرایه مقیاس می شود، به این معنی که زمان اجرا آن با افزایش تعداد عناصر لیست یا آرایه به طور خطی افزایش می یابد.

جستجوی خطی ساده
جستجوی خطی ساده

نحوه عملکرد:

 1. الگوریتم از ابتدا لیست یا آرایه شروع می کند.
 2. هر عنصر لیست یا آرایه با عنصر مورد نظر مقایسه می شود.
 3. اگر عنصر مورد نظر پیدا شود، الگوریتم متوقف می شود و شاخص عنصر را برمی گرداند.
 4. اگر عنصر مورد نظر پیدا نشود، الگوریتم به انتهای لیست یا آرایه می رسد و -1 را برمی گرداند.

روش های جستجوی خطی

مزایا:

 • سادگی: پیاده سازی این الگوریتم بسیار ساده است.
 • کارایی: این الگوریتم در لیست ها و آرایه های کوچک بسیار کارآمد است.

معایب:

 • زمان اجرا: زمان اجرا این الگوریتم با افزایش تعداد عناصر لیست یا آرایه به طور خطی افزایش می یابد.
 • فضای حافظه: این الگوریتم به فضای حافظه اضافی برای ذخیره اطلاعات مربوط به جستجو نیاز دارد.

کاربردها:

جستجوی خطی ساده در بسیاری از برنامه ها، مانند برنامه های کاربردی پایگاه داده، سیستم های مدیریت فایل و برنامه های کاربردی شبکه استفاده می شود.

2) روش جستجوی خطی با پرش

جستجوی خطی با پرش (به انگلیسی: Jump Search) نوعی از جستجوی خطی است که می تواند در لیست ها و آرایه های بزرگ سریعتر از جستجوی خطی ساده باشد. این روش از یک گام ثابت برای جستجوی لیست یا آرایه استفاده می کند. در هر مرحله، الگوریتم به عنصری در لیست یا آرایه می رسد که گام ثابت از عنصر قبلی فاصله دارد.

جستجوی خطی با پرش
جستجوی خطی با پرش

نحوه عملکرد:

 1. الگوریتم گام ثابت را محاسبه می کند.
 2. از ابتدا لیست یا آرایه شروع می کند و به عنصری می رسد که گام ثابت از عنصر شروع فاصله دارد.
 3. اگر عنصر مورد نظر پیدا شد، الگوریتم متوقف می شود و شاخص عنصر را برمی گرداند.
 4. اگر عنصر مورد نظر پیدا نشد، الگوریتم گام ثابت را به شاخص فعلی اضافه می کند و به عنصر بعدی می رسد.
 5. مراحل 3 و 4 تا زمانی که عنصر مورد نظر پیدا شود یا به انتهای لیست یا آرایه برسد، تکرار می شوند.

روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی

مزایا:

 • سرعت: در لیست ها و آرایه های بزرگ، جستجوی خطی با پرش می تواند سریعتر از جستجوی خطی ساده باشد.

معایب:

 • پیچیدگی: پیاده سازی این روش کمی پیچیده تر از جستجوی خطی ساده است.
 • فضای حافظه: این الگوریتم به فضای حافظه اضافی برای ذخیره اطلاعات مربوط به گام ثابت نیاز دارد.

کاربردها:

جستجوی خطی با پرش در بسیاری از برنامه ها، مانند برنامه های کاربردی پایگاه داده، سیستم های مدیریت فایل و برنامه های کاربردی شبکه استفاده می شود.

3) روش جستجوی خطی با گام متغیر

جستجوی خطی با گام متغیر (به انگلیسی: Jump Search with Variable Step) نوعی از جستجوی خطی با پرش است که در آن از گام‌های متغیر برای جستجوی لیست یا آرایه استفاده می‌شود. این روش می‌تواند در مقایسه با جستجوی خطی با پرش سنتی، کارآمدتر باشد، زیرا به طور پویا گام را بر اساس توزیع عناصر در لیست یا آرایه تنظیم می‌کند.

جستجوی خطی یا متغیر
جستجوی خطی یا متغیر

نحوه عملکرد:

 1. الگوریتم گام اولیه را انتخاب می‌کند.
 2. از ابتدا لیست یا آرایه شروع می‌کند و به عنصری می‌رسد که گام فعلی از عنصر شروع فاصله دارد.
 3. اگر عنصر مورد نظر پیدا شد، الگوریتم متوقف می‌شود و شاخص عنصر را برمی‌گرداند.
 4. اگر عنصر مورد نظر پیدا نشد، الگوریتم گام را بر اساس توزیع عناصر در لیست یا آرایه تنظیم می‌کند.
 5. مراحل 3 و 4 تا زمانی که عنصر مورد نظر پیدا شود یا به انتهای لیست یا آرایه برسد، تکرار می‌شوند.

روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی

مزایا:

 • کارایی: در مقایسه با جستجوی خطی با پرش سنتی، جستجوی خطی با گام متغیر می‌تواند کارآمدتر باشد.
 • انعطاف‌پذیری: این روش می‌تواند به طور پویا خود را با توزیع عناصر در لیست یا آرایه تنظیم کند.

معایب:

 • پیچیدگی: پیاده‌سازی این روش کمی پیچیده‌تر از جستجوی خطی با پرش سنتی است.
 • فضای حافظه: این الگوریتم به فضای حافظه اضافی برای ذخیره اطلاعات مربوط به گام‌ها نیاز دارد.

کاربردها:

جستجوی خطی با گام متغیر در بسیاری از برنامه‌ها، مانند برنامه‌های کاربردی پایگاه داده، سیستم‌های مدیریت فایل و برنامه‌های کاربردی شبکه استفاده می‌شود.

انتخاب روش مناسب جستجوی خطی

انتخاب روش جستجوی خطی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

1. اندازه لیست یا آرایه:

 • لیست ها و آرایه های کوچک: برای لیست ها و آرایه های کوچک، جستجوی خطی ساده به دلیل سادگی و کارایی، انتخاب مناسب تری است.
 • لیست ها و آرایه های بزرگ: در لیست ها و آرایه های بزرگ، جستجوی خطی با پرش یا جستجوی خطی با گام متغیر می تواند سریعتر از جستجوی خطی ساده باشد.

روش های جستجوی خطی

2. دقت مورد نیاز:

 • دقت بالا: اگر دقت بالا در جستجو مورد نیاز است، جستجوی خطی با گام متغیر انتخاب مناسب تری است.
 • دقت کم: اگر دقت بالا در جستجو اهمیت کمتری دارد، می توان از جستجوی خطی ساده یا جستجوی خطی با پرش استفاده کرد.

3. پیچیدگی:

 • سادگی: اگر سادگی پیاده سازی الگوریتم جستجو اهمیت دارد، جستجوی خطی ساده انتخاب مناسب تری است.
 • پیچیدگی: اگر پیاده سازی الگوریتم های پیچیده تر برای شما مشکلی ندارد، می توانید از جستجوی خطی با پرش یا جستجوی خطی با گام متغیر استفاده کنید.
روشمزایامعایب
جستجوی خطی سادهساده، کارآمد در لیست ها و آرایه های کوچکزمان اجرا خطی، نیاز به فضای حافظه اضافی
جستجوی خطی با پرشسریعتر از جستجوی خطی ساده در لیست ها و آرایه های بزرگپیچیده تر، نیاز به فضای حافظه اضافی
جستجوی خطی با گام متغیرکارآمدتر از جستجوی خطی با پرش سنتی، انعطاف پذیرپیچیده تر، نیاز به فضای حافظه اضافی
مقایسه روش های جستجوی خطی

در نهایت، انتخاب روش جستجوی خطی مناسب به نیازها و شرایط خاص شما بستگی دارد.

روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی روش های جستجوی خطی

  سوالات متداول

  جستجوی خطی چیست؟

  جستجوی خطی یک الگوریتم ساده برای یافتن یک عنصر خاص در یک لیست یا آرایه است. این الگوریتم به طور خطی با اندازه لیست یا آرایه مقیاس می شود، به این معنی که زمان اجرا آن با افزایش تعداد عناصر لیست یا آرایه به طور خطی افزایش می یابد.

  انواع مختلف جستجوی خطی کدامند؟

  جستجوی خطی ساده: این روش ساده ترین نوع جستجوی خطی است و به طور متوالی از ابتدا تا انتهای لیست یا آرایه را جستجو می کند.
  جستجوی خطی با پرش: این روش از یک گام ثابت برای جستجوی لیست یا آرایه استفاده می کند و می تواند در لیست ها و آرایه های بزرگ سریعتر از جستجوی خطی ساده باشد.
  جستجوی خطی با گام متغیر: این روش از گام های متغیر برای جستجوی لیست یا آرایه استفاده می کند و می تواند در مقایسه با جستجوی خطی با پرش سنتی، کارآمدتر باشد

  کدام روش جستجوی خطی را باید انتخاب کنم؟

  انتخاب روش جستجوی خطی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
  اندازه لیست یا آرایه:
  برای لیست ها و آرایه های کوچک، جستجوی خطی ساده به دلیل سادگی و کارایی، انتخاب مناسب تری است.
  در لیست ها و آرایه های بزرگ، جستجوی خطی با پرش یا جستجوی خطی با گام متغیر می تواند سریعتر از جستجوی خطی ساده باشد.
  دقت مورد نیاز:
  اگر دقت بالا در جستجو مورد نیاز است، جستجوی خطی با گام متغیر انتخاب مناسب تری است.
  اگر دقت بالا در جستجو اهمیت کمتری دارد، می توان از جستجوی خطی ساده یا جستجوی خطی با پرش استفاده کرد.
  پیچیدگی:
  اگر سادگی پیاده سازی الگوریتم جستجو اهمیت دارد، جستجوی خطی ساده انتخاب مناسب تری است.
  اگر پیاده سازی الگوریتم های پیچیده تر برای شما مشکلی ندارد، می توانید از جستجوی خطی با پرش یا جستجوی خطی با گام متغیر استفاده کنید.

  چگونه می توانم بهترین روش جستجوی خطی را برای نیازهای خود انتخاب کنم؟

  بهترین روش برای انتخاب روش مناسب، آزمایش روش های مختلف بر روی نمونه های مختلف است. همچنین می توانید از منابع آنلاین و کتاب های مرجع برای مطالعه بیشتر در مورد الگوریتم های جستجوی خطی استفاده کنید.

  آیا می توانم از جستجوی خطی برای جستجوی یک عنصر در یک لیست پیوندی استفاده کنم؟

  بله، می توان از جستجوی خطی برای جستجوی یک عنصر در یک لیست پیوندی استفاده کرد. با این حال، جستجوی خطی در لیست های پیوندی به طور کلی کندتر از جستجوی خطی در آرایه ها است.

  از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

  خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

  باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

  X