2 دیدگاه برای “تحلیل پوششی داده ها (DEA)

  1. در دیدگاه خروجی ما سعی در حداکثر سازی خروجی با ثابت ماندن ورودی ها داریم.

نظرات بسته شده اند.

X
تلفن: 09101462822