جدیدترین محصولات تیم فرابگیر

صفحه اصلی

محتوای اختصاصی

مطالب انحصاری تیم فرابگیر

صفحه اصلی

ثبت سفارشات

در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب

صفحه اصلی

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی سریع و مطمئن

آخرین مطالب آموزشی

روش COPRAS در سال های اخیر استفاده از روش کوپراس (copras) به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است و دلیل آن سادگی محاسبه، رتبه بندی کامل

روش FUCOM توسط پاموکار و همکاران (2018) ارائه شد. این تکنیک جزو روشهای تصمیم گیری چند معیاره است. الگوریتم FUCOM برگرفته شده است عبارت Full Consistency Method می باشد که امکان محاسبه عینی وزن

مثال دیفازی سازی با استفاده از فازی زدایی ، برای هر معیار، اعداد فازی که مقادیر معیار را برای همه گزینه‌ها نشان می‌دهند، به طور جداگانه به اعداد قطعی تبدیل

X