حراج!

جزوه مدیریت انتقال فناوری

50.000 تومان

جزوه مدیریت انتقال فناوری

این جزوه آموزشی برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود.

سرفصل مطالب

  • مقدمه ای بر مدیریت تکنولوژی
  • نقش تکنولوژی در خلق ثروت
  • عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی
  • الگوهای جدید مدیریت تکنولوژی
  • چرخه های حیات تکنولوژی
  • فرآیند نوآوری تکنولوژی
  • رقابتی بودن فناوری
  • استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی
  • برنامه ریزی تکنولوژی

توضیحات

X
تلفن: 09101462822