روش ماکسی مین

در دنیای پرسرعت امروز، اتخاذ تصمیمات درست یکی از دغدغه‌های اصلی افراد در زندگی شخصی و حرفه‌ای است. به دلیل پیچیدگی‌های زندگی و در دسترس بودن گزینه‌های متعدد، انتخاب بهترین گزینه ممکن دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه می‌توانند کمک شایانی در دستیابی به تصمیمات منطقی و کارآمد کنند. یکی از این روش‌ها، روش ماکسی‌مین (MaxiMin) است که در ادامه به مفهوم، مراحل، مزایا و معایب و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

مفهوم روش ماکسی مین

روش ماکسی‌مین یک رویکرد واقع‌گرایانه در تصمیم‌گیری است که بر اساس تصور بدترین نتیجه ممکن برای هر گزینه، بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. در این روش، تصمیم‌گیرنده با در نظر گرفتن تمام احتمالات و سناریوهای ممکن، بدترین نتیجه ممکن را برای هر گزینه تصور می‌کند و آن گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که بدترین نتیجه آن حداقل آسیب را به او وارد کند.

روش ماکسی مین
روش ماکسی مین

ملاحظات کلیدی برای روش ماکسی‌مین

روش ماکسی‌مین یک رویکرد مستقیم برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است که با تأکید بر پتانسیل دستیابی به بهترین نتیجه ارائه می‌شود. با این حال، ضروری است که فرضیات و محدودیت‌های اساسی آن را برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه درک کنیم.

 1. تعصب خوش‌بینی: روش ماکسی‌مین فرض می‌کند که تصمیم‌گیرنده خوش‌بین است و بر مطلوب‌ترین نتیجه برای هر گزینه تمرکز می‌کند. این دیدگاه خوش‌بینانه ممکن است خطرات و اشکالات بالقوه را نادیده بگیرد، به‌ویژه هنگام در نظر گرفتن سناریوهایی با احتمالات متفاوت.
 2. اسیب بالقوه از دست دادن فرصت‌ها: با تمرکز صرف بر سناریوی بهترین حالت، روش ماکسی‌مین ممکن است منجر به غفلت از گزینه‌هایی شود که پتانسیل دستیابی به سود قابل توجهی را دارند اما با درجه ریسک بالاتری همراه هستند.
 3. مناسب بودن برای زمینه‌های خاص: روش ماکسی‌مین اغلب در موقعیت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصمیم‌گیرنده اولویت حداقل‌سازی زیان‌های احتمالی و حفظ ثبات را دارد. این روش برای موقعیت‌هایی که فرصت‌های پرخطر/پردرآمد ارزشمند تلقی می‌شوند، کمتر مناسب است.

روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین

کاربردهای روش ماکسی‌مین

علیرغم محدودیت‌های آن، روش ماکسی‌مین در زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری کاربرد دارد:

 1. امور مالی شخصی: هنگام تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری با ریسک متوسط، روش ماکسی‌مین می‌تواند به افراد در شناسایی گزینه‌هایی با پتانسیل بیشترین بازدهی کمک کند، حتی اگر به معنای پذیرش احتمال پایین‌تر دستیابی به آن بازدهی باشد.
 2. مدیریت پروژه‌ها: در انتخاب پروژه یا تخصیص منابع، روش ماکسی‌مین می‌تواند برای اولویت‌بندی پروژه‌هایی با بالاترین پتانسیل موفقیت، حتی اگر ممکن است با درجه عدم اطمینان بالاتری همراه باشند، مفید باشد.
 3. برنامه‌ریزی استراتژیک: برای سازمان‌هایی که با شرایط نامطمئن بازار یا چشم‌اندازهای رقابتی مواجه هستند، روش ماکسی‌مین می‌تواند راهنمای تصمیم‌گیری استراتژیک را با تمرکز بر سناریوهای خوش‌بینانه ارائه دهد.
روش ORESTE ارستهروش QFD یا گسترش عملکرد کیفیتروش مدلسازی ساختاری تفسیری ISMروش شاخص انتخاب ارجحیت psi
روش کداس CODASروش مارکوس MARCOSنمونه پرسش نامه پایان نامهنحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه
روش UTA: راهنمای جامع برای انتخاب چندشاخصهروش پرومته: گامی نوین در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش پرومته 2 در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیس
روش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کاملروش Multimoora مولتی مورامحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازی
روش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECAروش مرک MERECروش ترکیبی DEMATEL و ANP
روش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHPتجمیع دیدگاه خبرگانروش میرکا MAIRCA
روش AHP چند سطحیروش تاکسونومی (Taxonomy)روش IPAروش CRITIC
روش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیارهروش رژیمروش تخصیص خطی
روش الکتره 2مثال روش DANPروش DANPمثال روش EVAMIX
روش EVAMIXمثال روش MACBETHروش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطی
برنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازیانواع بی مقیاس سازیروش ایداس
روش دلفیروش کوکوسوروش واسپاسروش آنتروپی شانون
روش COPRASروش ARASروش MOORAروش GRA
روش BWMروش MABACروش SWARAروش SMART
مثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP
وزن دهی در AHPروش AHPمثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)
تصمیم گیری چند معیاره

ملاحظات برای استفاده مؤثر از ماکسی‌مین

برای به حداکثر رساندن اثربخشی روش ماکسی‌مین، این دستورالعمل‌ها را در نظر بگیرید:

 1. ارزیابی دقیق ریسک: قبل از استفاده از ماکسی‌مین، ارزیابی دقیقی از خطرات و عدم اطمینان‌های مرتبط با هر گزینه انجام دهید. این امر به شناسایی سناریوهایی که ممکن است روش مناسب نباشد، کمک می‌کند.
 2. تنظیمات خاص زمینه‌ای: وزن معیارهای تصمیم‌گیری را بر اساس زمینه خاص و تحمل ریسک تصمیم‌گیرنده تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، در شرایطی با پیامدهای بالای مخاطره، اولویت را بر کاهش ریسک نسبت به حداکثر کردن سودهای بالقوه قرار دهید.
 3. مطالعه سایر گزینه‌ها: تصمیم ماکسی‌مین را در کنار سایر روش‌های تصمیم‌گیری، مانند روش پشیمانی حداقلی (Minimax Regret) که در نظر گرفتن پتانسیل پشیمانی در انتخاب گزینه غیربهینه را در نظر می‌گیرد، ارزیابی کنید.

در نتیجه، روش ماکسی‌مین یک رویکرد ساده و شهودی برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان ارائه می‌دهد، به‌ویژه هنگامی که اجتناب از ریسک یک نگرانی اصلی است. با این حال، چشم‌انداز خوش‌بینانه آن و تمرکز بر سناریوهای بهترین حالت ممکن است فرصت‌ها و خطرات بالقوه را نادیده بگیرد. با درک محدودیت‌های آن و استفاده هوشمندانه از آن، روش ماکسی‌مین می‌تواند ابزاری ارزشمند برای تصمیم‌گیری آگاهانه در زمینه‌های مختلف باشد.

مقایسه با سایر روش‌های تصمیم‌گیری

چندین روش تصمیم‌گیری وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. روش ماکسی‌مین اغلب با دو روش محبوب دیگر مقایسه می‌شود:

 • مینی‌مکس (Minimax): روش مینی‌مکس بر حداقل‌سازی بدترین نتیجه ممکن برای هر گزینه تمرکز دارد، به جای حداکثرسازی بهترین نتیجه. این روش محافظه‌کارتر از ماکسی‌مین است و ممکن است برای شرایطی که اولویت اصلی کاهش زیان‌ها است، مناسب‌تر باشد.
 • ارزش مورد انتظار (EV): روش ارزش مورد انتظار میانگین نتیجه هر گزینه را با در نظر گرفتن احتمال هر نتیجه، در نظر می‌گیرد. این روش داده‌محورتر از ماکسی‌مین و مینی‌مکس است و ممکن است برای شرایطی که برآوردهای احتمال دقیق وجود دارد، مناسب‌تر باشد.

روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین

انتخاب کدام روش؟

انتخاب روش تصمیم‌گیری به زمینه خاص و ترجیحات تصمیم‌گیرنده بستگی دارد. به‌طور کلی، ماکسی‌مین انتخاب مناسبی است وقتی:

 • تصمیم‌گیرنده جسور است و ترجیح می‌دهد روی سناریوی بهترین حالت تمرکز کند.
 • محیط تصمیم‌گیری نامشخص است و داده محدودی در مورد پیامدهای بالقوه موجود است.
 • پاداش‌های بالقوه به اندازه کافی زیاد هستند که ریسک انتخاب گزینه‌ای با احتمال موفقیت کمتر را توجیه کنند.

با این حال، اگر تصمیم‌گیرنده محافظه‌کار باشد یا اگر زیان‌های بالقوه بسیار زیاد باشند، مینی‌مکس یا EV ممکن است انتخاب‌های مناسب‌تری باشند.

مراحل اجرای روش ماکسی مین

برای استفاده از روش ماکسی‌مین، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. ایجاد ماتریس تصمیم‌گیری: اولین قدم در استفاده از روش ماکسی‌مین، ایجاد یک ماتریس تصمیم‌گیری است. این ماتریس شامل گزینه‌های مختلف در ستون‌ها و شاخص‌های مختلف در سطرها است.
 2. تعیین اهمیت شاخص‌ها: هر یک از شاخص‌ها را بر اساس اهمیت آنها برای تصمیم‌گیری وزن‌دهی کنید. این وزن‌دهی می‌تواند با توجه به دانش و تجربه شما یا نظرات کارشناسان انجام شود.
 3. تعیین بدترین نتیجه برای هر شاخص: برای هر شاخص، بدترین نتیجه ممکن را شناسایی کنید. بدترین نتیجه معمولاً نتیجه‌ای است که بیشترین هزینه یا آسیب را برای تصمیم‌گیرنده دارد.
 4. اعمال وزن‌ها به نتایج شاخص‌ها: برای هر شاخص، بدترین نتیجه را با وزن آن شاخص ضرب کنید.
 5. انتخاب گزینه با کمترین نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج شاخص‌ها: از میان گزینه‌های مختلف، آن گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمترین نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج شاخص‌ها را دارد.
ماکسی مین
ماکسی مین

مزایا و معایب روش ماکسی مین

مزایا:

 • واقع‌گرایانه و قابل اطمینان است
 • در شرایط عدم اطمینان کاربرد دارد
 • به تصمیم‌گیرنده کمک می‌کند تا ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرد

معایب:

 • ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌هایی شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارند
 • در شرایطی که بدترین نتیجه ممکن بسیار محتمل باشد، ممکن است مناسب نباشد

روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین

مثال کاربردی روش ماکسی مین

فرض کنید یک سرمایه‌گذار در حال تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یکی از دو سهام است: سهام الف و سهام ب. هر دو سهام دارای ریسک و بازدهی بالقوه متفاوتی هستند.

سهاماحتمال افزایش قیمتاحتمال کاهش قیمتبازدهی در صورت افزایش قیمتبازدهی در صورت کاهش قیمت
الف60%40%20%-10%
ب40%60%15%-5%
ریسک و بازدهی

سرمایه‌گذار با استفاده از روش ماکسی‌مین، بدترین نتیجه ممکن را برای هر سهام تعیین می‌کند:

سهامبدترین نتیجه
الف-10%
ب-5%
روش ماکسی‌مین

سپس، با در نظر گرفتن وزن‌های مساوی برای هر معیار، نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج هر سهام را محاسبه می‌کند:

سهاموزنبدترین نتیجهنتیجه حاصل از ضرب
الف0.5-10%-5%
ب0.5-5%-2.5%
وزن‌های مساوی برای هر معیار

بنابراین، بر اساس روش ماکسی‌مین، سرمایه‌گذار باید سهام الف را انتخاب کند، زیرا نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج آن حداقل است.

با این حال، لازم به ذکر است که این تصمیم ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارد. در این مثال، سهام ب دارای احتمال بالاتری برای افزایش قیمت است و می‌تواند سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار به ارمغان بیاورد.

بنابراین، توصیه می‌شود که از روش ماکسی‌مین به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری در کنار سایر روش‌ها استفاده شود.

روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین روش ماکسی مین

نتیجه‌گیری

روش ماکسی‌مین یک روش تصمیم‌گیری واقع‌گرایانه است که در شرایط عدم اطمینان کاربرد دارد. در این روش، تصمیم‌گیرنده با در نظر گرفتن بدترین سناریوهای ممکن، گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که حداقل آسیب را به او وارد کند. این روش برای تصمیم‌گیری‌هایی که خطرات احتمالی جدی هستند مناسب است.

سوالات متداول

روش ماکسی‌مین چیست؟

روش ماکسی‌مین یک روش تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است که بر حداکثرسازی بهترین نتیجه ممکن برای هر گزینه تمرکز دارد. این روش اغلب توسط تصمیم‌گیرندگانی استفاده می‌شود که از ریسک اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند روی سناریوی بهترین حالت تمرکز کنند.

چگونه از روش ماکسی‌مین استفاده کنیم؟

برای استفاده از روش ماکسی‌مین، ابتدا باید نتایج احتمالی هر گزینه را شناسایی کنیم. سپس، باید بدترین نتیجه ممکن را برای هر گزینه تعیین کنیم. در نهایت، باید گزینه‌ای را انتخاب کنیم که بدترین نتیجه آن حداقل باشد.

مزایای روش ماکسی‌مین چیست؟

سادگی: این روش نسبتاً ساده و آسان برای استفاده است.
کارایی: این روش می‌تواند به سرعت و به راحتی بهترین گزینه را شناسایی کند.

معایب روش ماکسی‌مین چیست؟

عدم توجه به احتمالات: این روش احتمال وقوع هر نتیجه را در نظر نمی‌گیرد.
عدم توجه به فرصت‌ها: این روش ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارد.

روش ماکسی‌مین در چه شرایطی مناسب است؟

تصمیم‌گیرنده از ریسک اجتناب می‌کند.
اطلاعات محدودی در مورد احتمالات وجود دارد.
پاداش‌های بالقوه به اندازه کافی زیاد هستند که ریسک انتخاب گزینه‌ای با احتمال موفقیت کمتر را توجیه کنند.

روش ماکسی‌مین در چه شرایطی نامناسب است؟

تصمیم‌گیرنده ریسک‌پذیر است.
اطلاعات دقیقی در مورد احتمالات وجود دارد.
زیان‌های بالقوه بسیار زیاد هستند.

از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X