محتوای اختصاصی

مطالب انحصاری تیم فرابگیر

ثبت سفارشات

در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی سریع و مطمئن

آخرین مطالب آموزشی

روش AHP چند سطحی این رویکرد زمانی رخ می دهد که در مسائل علاوه بر یکسری معیارهای تصمیم گیری، با زیرمعیارهای تصمیم گیری که معیارهای جزئی تر هستند و معیارهای

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت (permutation) یکی از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در زمره روش های غیر جبرانی قرار می گیرد. پرموتاسیون به معنی جایگشت

روش تاکسونومی روش تاکسونومی (taxonomy) اولین بار توسط آندرسون در سال 1763 پیشنهاد داده شد. و در سال 1950 توسط گروهی از ریاضی دانان بسط داده شد. روش تاکسونومی از

X
سوالی دارین؟