محتوای اختصاصی

مطالب انحصاری تیم فرابگیر

ثبت سفارشات

در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی سریع و مطمئن

آخرین مطالب آموزشی

روش میرکا روش MAIRCA (تجزیه و تحلیل مقایسه ای چند شاخصه ایده آل-واقعی) یکی از تکنیک های جدید تصمیم گیری چند معیاره است که برای انتخاب مناسب ترین گزینه ارائه شده است.

روش AHP چند سطحی این رویکرد زمانی رخ می دهد که در مسائل علاوه بر یکسری معیارهای تصمیم گیری، با زیرمعیارهای تصمیم گیری که معیارهای جزئی تر هستند و معیارهای

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت (permutation) یکی از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در زمره روش های غیر جبرانی قرار می گیرد. پرموتاسیون به معنی جایگشت

X
سوالی دارین؟