جدیدترین محصولات تیم فرابگیر

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره فازی

صفحه اصلی

محتوای اختصاصی

مطالب انحصاری تیم فرابگیر

صفحه اصلی

ثبت سفارشات

در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب

صفحه اصلی

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی سریع و مطمئن

دوره های آموزشی

آخرین مطالب آموزشی

روش IPA مدل های متعدی برای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات وجود دارد اما عموما محققان معتقد هستند که مشهورترین و متداولترین مدل در این زمینه،  مدل سروکوال است.

در دنیای پیچیده داده ها، یافتن الگوها و ساختارهای پنهان گامی ضروری برای درک عمیق تر پدیده ها و تصمیم گیری های آگاهانه تر است. خوشه بندی، به عنوان یکی

مثال روش الکتره فازی یک شرکت قصد دارد، از بین 5 تامین کننده بر اساس معیارهای C1 تا C5 که به ترتیب سودآوری تامین کننده، میزان سهولت ارتباط با تامین

X