آخرین مطالب آموزشی

۲۸ مرداد

روش کوکوسو

  • 151
۲۵ مرداد

روش ماباک فازی

  • 243
۲۵ مرداد

روش سوارا فازی

  • 280
۲۱ دی

مثال روش EVAMIX

  • 40
۲۱ دی

روش EVAMIX

  • 19
۱۶ دی

مثال روش MACBETH

  • 46
تماس واتس آپ