پروژه های رشته کامپیوتر

آخرین مطالب آموزشی

۱۱ شهریور

روش ایداس

  • 235
۰۳ شهریور

روش دلفی

  • 297
۲۸ مرداد

روش کوکوسو

  • 236
۰۵ بهمن

مثال روش DANP

  • 92
۰۵ بهمن

روش DANP

  • 68
۲۱ دی

مثال روش EVAMIX

  • 100
تماس واتس آپ