بنیاد بیماری های نادر ایران

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت ۷ درجه گردآوری شده است.

ادامه مطلب

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی تکنیک دلفی فازی بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می شود. عبارات کلامی در انعکاس کامل مکنوتات ذهنی پاسخ دهنده محدودیت هایی دارد. برای نمونه عبارت “زیاد” برای فرد A که فرد سخت گیری است با عبارت “زیاد” برای فرد […]

ادامه مطلب

مثال مدل BCC

مثال مدل BCC

مثال مدل BCC فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان ورودی و سود تامین کنندگان به عنوان خروجی های آن ها در نظر گرفته می شود. هر پنج تامین کننده هر هفته سود ۲۰۰۰ دلار را […]

ادامه مطلب

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR در روش DEA مدل CCR دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد با انتخاب وزن های بهینه برای متغیر های ورودی و خروجی واحد تحت بررسی، کسر کارایی این واحد (واحد صفر) را به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحدها از حد بالای یک تجاوز نکند. این الگو […]

ادامه مطلب

روش DEA

روش DEA

روش DEA در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارايي براي يک واحد توليدي نمود.روش وي داراي يک ورودي و يک خروجي بود و او در ارائه روشي که در برگيرنده ورودي ها و خروجي هاي متعدد باشد موفق نبود. چارنز،کوپر و رودز […]

ادامه مطلب

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS در این قسمت جهت درک بهتر این روش ما مثال ذکر شده در روش دیمتل فازی را با روش CFCS قطعی می نماییم تا کاربرد اصلی این روش نسبت به روش های سنتی COA مورد استفاده در اکثر مقالات روشن گردد.

ادامه مطلب

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS اپریکویک(۲۰۰۳)  روش های ساده و مرسوم فازی زدایی که برخی از آنها قبلا ذکر شده است (COA) را مورد انتقاد قرار داده است. به زعم اپریکویک ایراد این روش آن است که اگر معادل فازی دو عدد قطعی مشابه، شکل های متفاوتی داشته باشند در این روش قابل تشخیص نیست. روش […]

ادامه مطلب

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی در یک پژوهش به شناسایی الگوی روابط علی میان مهمترین معیارهای انتخاب یک بانک پرداخته شده است. در واقه ماتریس تصمیم با عباات کلامی به صورت زیر بوده است.

ادامه مطلب

روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel) نخستین بار وو و لی (۲۰۰۷) از روش دیمتل با رویکرد فازی استفاده کرده اند. همچنین الگوریتم اجرای این روش تحت تاثیر روش فازی  زدایی در بسیاری از مقاله ها به انحراف کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد. در واقع رویکرد فازی برای مقابله با […]

ادامه مطلب

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

مثال روش دیمتل (DEMATEL) فرض کنید دیاگراف روابط مستقیم ۶ عامل A, B, C, D, E, F به صورت زیر می باشد. روش دیمتل را گام به گام بر روی آن اعمال کرده و سلسله مراتب آنها را مشخص نمایید.

ادامه مطلب

Page 1 of 2512345...1020...Last »