دوره های آموزشی کامپیوتر

زبان برنامه نویسی سی شارپ
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
پی اچ پی به همراه مای اس کیو ال
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
داده کاوی با اکسل
دوره های آموزشی آمار و تحلیل داده
300,000 تومان 200,000 تومان
بازاریابی در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام
دوره های آموزشی تحقیق در عملیات
300,000 تومان

زبان برنامه نویسی سی شارپ
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
پی اچ پی به همراه مای اس کیو ال
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
داده کاوی با اکسل
دوره های آموزشی آمار و تحلیل داده
300,000 تومان 200,000 تومان
بازاریابی در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام
دوره های آموزشی تحقیق در عملیات
300,000 تومان
سیستم مدیریت دانشجویان
پروژه های کامپیوتر
1,000,000 تومان
سیستم مدیریت کارواش
پروژه های کامپیوتر
1,500,000 تومان
سیستم مدیریت کلینیک زیبایی
پروژه های کامپیوتر
1,800,000 تومان
سیستم مدیریت پارکینگ
پروژه های کامپیوتر
2,500,000 تومان

آموزش کامپیوتر

مشاهده همه
ادامه مطلب
مثال C++

پروژه برنامه نویسی شی گرا پروژه برنامه نویسی شی گرا #سوال کلاسی با نام “number” تعریف نماییدکه دو عدد ورودی را به صورتa , b (integer) دریافت نماید. ۱)...

ادامه مطلب
آموزش توابع MID و FIND

آموزش توابع MID و FIND ممکنه این سوال پیش بیاد که اگر ما بخوایم تعدادی کاراکتر از وسط یک عبارت جدا کنیم چکار باید بکنیم.مثلاً بخوایم عدد مربوط به...

ادامه مطلب
استفاده از Input Mask

استفاده از Input Mask: یکی از گزینه های کلیدی در خصوصيات فيلدها کنترل نمودن قالب بندی نحوه ورود داده‌ها است که این امر از طریق Input Mask میسر می گردد.داده‌هايی...

زبان برنامه نویسی سی شارپ
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان
سیستم مدیریت کارواش
پروژه های کامپیوتر
1,500,000 تومان
سیستم مدیریت پارکینگ
پروژه های کامپیوتر
2,500,000 تومان
سیستم مدیریت کلینیک زیبایی
پروژه های کامپیوتر
1,800,000 تومان
سیستم مدیریت دانشجویان
پروژه های کامپیوتر
1,000,000 تومان
بازاریابی در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام
دوره های آموزشی تحقیق در عملیات
300,000 تومان
داده کاوی با اکسل
دوره های آموزشی آمار و تحلیل داده
300,000 تومان 200,000 تومان
پی اچ پی به همراه مای اس کیو ال
دوره های آموزشی کامپیوتر
500,000 تومان

آموزش آمار و تحلیل داده ها

آزمون مشاهدات جفت شده

آزمون مشاهدات جفت شده آزمون مشاهدات جفت شده حالت یک متغیره فرض کنید دو نمونه مستقل از یکدیگر نیستند زیرا یک...

مقایسه میانگین دو بردار

مقایسه میانگین دو بردار مقایسه میانگین دو بردار آزمون مقایسه دو نمونه با آزمون t در آماره تک متغیره درحالت یک...

آزمون µ با ∑ نامعلوم

آزمون µ  با ∑ نامعلوم آزمون µ  با ∑ نامعلوم آزمون t یک متغیره H0: µ=µ۰ با σ نامعلوم در آزمون یک...

آزمون µ با ∑ معلوم

آزمون µ با ∑ معلوم آزمون µ  با ∑ معلوم آزمون µ  با ∑ معلوم حالت یک متغیره H0: µ=µ۰ با...

آخرین پروژه های انجام شده

مشاهده همه
ادامه مطلب
نمونه پروژه SQL Server

برنامه ای بنویسید که از کاربر کد پستی را دریافت نماید. کد شما باید تعداد مشتریانی را که دارای این کد پستی می باشند را از جدول مشتریان محاسبه...

ادامه مطلب
وب سایت انجمن نوروفیبروماتوز ایران

طراحی سایت امری است که نیازمند تجربه بالا در زمینه شناخت دنیای اینترنت دارد. اگرچه بسیاری از شرکت ها و افراد امروزه در این وادی فعالیت می نمایند اما...

ادامه مطلب
وب سایت قلم های هوشمند

طراحی سایت امری است که نیازمند تجربه بالا در زمینه شناخت دنیای اینترنت دارد. اگرچه بسیاری از شرکت ها و افراد امروزه در این وادی فعالیت می نمایند اما...

آموزش تحقیق در عملیات

ادامه مطلب
مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت...

ادامه مطلب
تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی تکنیک دلفی فازی بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می شود. عبارات کلامی در...

ادامه مطلب
مثال مدل BCC

مثال مدل BCC فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان...

ادامه مطلب
مثال مدل CCR

مثال مدل CCR در روش DEA مدل CCR دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد با انتخاب وزن های بهینه برای متغیر های ورودی و خروجی واحد...