جدیدترین محصولات تیم فرابگیر

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره فازی

صفحه اصلی

محتوای اختصاصی

مطالب انحصاری تیم فرابگیر

صفحه اصلی

ثبت سفارشات

در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب

صفحه اصلی

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی سریع و مطمئن

دوره های آموزشی

آخرین مطالب آموزشی

تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و

کاربرد مجموعه های فازی مهندسی صنایع در حالت عمومی عبارت است از طراحی، عملیات و کنترل سیستم هایی که اجزا تشکیل دهنده آن، نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد، قطعات و

روش تخصیص خطی (LAM) تکنیک تخصیص خطی (Linear Assignment Method) از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که توسط هانگ در سال 1983 ارائه شد و سپس توسط آکگول در

X