تصمیم گیری چند معیاره فازی

در تصمیم گیری کلاسیک ، یک مجموعه از گزینه های تصمیم که فضای تصمیم نامیده می شود وجود دارد که با یک فضای حالت و یک رابطه تخصیص تصمیم بین هر یک از حالت ها و یک تابع مطلوبیت همراه است. تابع مطلوبیت، تصمیم مطلوب را با انطباق تصمیم ها و حالت ها و روابط بین آن ها مشخص می کند.

تصمیم گیری چند معیاره فازی
تصمیم گیری چند معیاره فازی

در تصمیم گیری کلاسیک، تصمیم گیرنده نسبت به این که در چه مرحله و حالتی قرار دارد آگاه است؛ لذا گزینه ای را انتخاب می نماید که بیشترین مطلوبیت را داراست. در حالتی که در تصمیم گیری در شرایط ریسک، تصمیم گیرنده به طور قطعی نمی داند که چه وضعیتی در آینده رخ خواهد داد و او تنها تابع احتمال وضعیت های آینده را می داند.

تصمیم گیری چند معیاره فازی تصمیم گیری چند معیاره فازی تصمیم گیری چند معیاره فازی

بلمن و زاده در سال 1970 شرایطی را در نظر گرفتند که تصمیم گیری تحت شرایط قطعی است اما تابع هدف و محدودیت های مسئله فازی اند به گونه ای که تابع هدف با تابع عضویت خود مشخص می شوند و همین طور محدودیت های فازی مسئله با تابع عضویت خود معرفی می شوند.

تصمیم گیری چند معیاره فازی

از آنجایی که ما می خواهیم تابع هدف مساله را در مواجهه با محدودیت ها، بهینه کنیم یک تصمیم فازی مانند تصمیم گیری در شرایط غیر فازی که انتاخب یک یا چند گزینه که بیشتر از سایرین تابع هدف را بهینه می کند، است. در نتیجه با توجه به این تعریف برای تصمیم گیری غیر فازی، در تصمیم گیری فازی، اشتراک ([و] منطقی) بین محدودیت ها و تابع هدف جهت انتخاب بهینه تابع هدف مطرح می شود. در نتیجه یک تصمیم در شرایط فازی با اشتراک بین هدف فازی و محدودیت های مساله به دست می آید.

تصمیم گیری چند معیاره فازی تصمیم گیری چند معیاره فازی تصمیم گیری چند معیاره فازی

مثال :

تابع هدف یک مساله، به صورت جمله “x می بایست اساساً بزرگتر از 10 باشد” و توسط تابع عضویت ذیل تعریف می شود:

x می بایست اساساً بزرگتر از 10 باشد
x می بایست اساساً بزرگتر از 10 باشد

محدودیت “x  می بایست در مجاورت 11 باشد” نیز توسط تابع عضویت ذیل مطرح می شود:

x می بایست در مجاورت 11 باشد
x می بایست در مجاورت 11 باشد

در نتیجه تابع عضویت تصمیم به صورت زیر تعریف می شود:

تابع عضویت تصمیم
تابع عضویت تصمیم
تابع عضویت تصمیم
تابع عضویت تصمیم
تابع عضویت تصمیم
تابع عضویت تصمیم

در واقع این نقطه بهینه از طریق حداکثر کردن مطلوبیت تصمیم به دست می آید.

نقطه بهینه از طریق حداکثر کردن مطلوبیت تصمیم
نقطه بهینه از طریق حداکثر کردن مطلوبیت تصمیم

تصمیم گیری چند معیاره فازی

در تصمیم گیری شرایطی وجود دارد که جواب بهینه با درنظرگرفتن بیش از یک معیار می بایست تعیین گردد. یعنی فاکتورها و معیارهای مختلفی برای تعیین جواب بهینه لازم است بررسی گردند به این گونه موارد، مدل های تصمیم گیری چند معیاره گفته می شود که به دو طبقه عمده تقسیم می شود:

  1. تصمیم گیری چند هدفه (MODM): بیشتر به منظور طراحی به کار گرفته می شوند و عمدتا یا مدل سازی ریاضی در فضای پیوسته همراه هستند.
  2. تصمیم گیری چند شاخصه(MADM): بیشتر برای انتخاب یک گزینه برتر در بین چندین گزینه کاندید و عمدتا با توجه به معیار های کیفی استفاده می شوند.

تصمیم گیری چند معیاره فازی

روش آنتروپی شانون فازی Fuzzy Shannon Entropyروش Fuzzy Multimoora مولتی مورا فازیروش AHP فازیروش کوکوسو فازی Fuzzy cocoso
فازی زدایی یا دیفازی سازیروش واسپاس فازیمثال روش BWM فازیروش بهترین بدترین فازی
روش ماباک فازیروش سوارا فازیروش تحلیل رابطه خاکستری فازیروش کوپراس فازی
روش اراس فازیروش مورا فازیمثال روش ANP فازیروش ANP فازی
مثال دلفی فازیتکنیک دلفی فازیمثال روش دیمتل فازیروش دیمتل فازی
مثال روش پرومته فازیروش پرومته فازیمثال روش الکتره فازیروش الکتره فازی
تاپسیس فازیمثال تاپسیس فازیمثال ویکور فازیویکور فازی
مثال SAW فازی (ساو فازی)روش SAW فازیمثال روش AHP فازیای اچ پی فازی
ای اچ پی فازی با مثالمثال دیفازی سازیسیمپلکس فازینرخ سازگاری در ahp فازی
روش رتبه بندی یاگرمرتب سازی فازیتصمیم گیری چند شاخصه فازیتصمیم گیری چند معیاره فازی
کاربرد مجموعه های فازی

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X