روش تحلیل شبکه ای ANP

ANP که تعمیم AHP است، اولین بار توسط ساعتی در سال 1996 میلادی مطرح شد. در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح بالایی اثر گذارند و یا عناصری که در یک سطح قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی توان از روش AHP استفاده کرد.

به همین دلیل ساعتی روش ANP را مطرح کرد. ANP شکل کلی تری از AHP است اما به ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد.

در روش تحلیل سلسله مراتبی، وابستگی ها باید به صورت خطی، از بالا به پایین و یا بالعکس باشد، چنان چه وابستگی دو طرفه بوده، یعنی وزن معیارها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها به وزن معیارها وابسته باشد، مساله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیرخطی را می دهد،

در این صورت برای محاسبه وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمول های سلسله مراتبی استفاده کرد. بلکه برای محاسبه ی وزن عناصر باید از تئوی شبکه ها استفاده کرد. ساده ترین شبکه از تعدادی خوشه همراه عناصر درون آن ها ساخته می شود.

روش تحلیل شبکه ای ANP
روش تحلیل شبکه ای ANP

در مواردی که عناصر یک خوشه روی هم یا برخی عناصر خوشه ای دیگر اثر می گذارند ( یا اثر می پذیرند) ارتباطی بین دو خوشه ایجاد می شود که وابستگی بیرونی می نامیم. اگر عناصر یک خوشه روی برخی یا همه عناصر خوشه خودشان اثرگذار باشد، این ارتباط را وابستگی درونی می نامیم. شکل زیر تفاوت بین سلسله مراتل و شبکه را نشان می دهد.

روش تحلیل شبکه ای ANP

فرض کنید سیستمی از N خوشه یا N جز تشکیل شده است و عناصری که در هر خوشه هستند از همه یا برخی از عناصر خوشه ای دیگر اثر می پذیرند.

یا روی آنها اثر می گذارند. البته این اثرپذیری با اثرگذاری باید با توجه به ویژگی خاصی که تعاملات کل سیستم را کنترل می کند ( معیارهای کنترل) مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP

سه نوع خوشه در شکل زیر نشان داده شده است:

خوشه مبدا، مقصد و واسطه.

C1 بیانگر خوشه مبدا و C5 بیانگر خوشه مقصد و C2, C3, C4 خوشه های واسطه اند. C2, C4 دارای حلقه هایی هستند که آنها را به خودشان مرتبط می کند. این حلقه ها بیانگر وابستگی درونی بوده و سایر ارتباطات ( یال ها) بیانگر وابستگی بیرونی اند.

روش تحلیل شبکه ای ANP
روش تحلیل شبکه ای ANP

سوپر ماتریس

سوپر ماتریس برای نمایش جریان تاثیر از یک خوشه به خوشه های دیگر (ارتباطات بیرونی) و یا به عناصر درون خودش ( ارتباطات درونی) به کار می رود، که از به توان رساندن سوپر ماتریس، بردار وزن ها به دست می آید. در ادامه ، همین موضوع را به بیان دیگر تشریح می کنیم.

تصور کنید که مساله دارای N خوشه به نام های C1, C2, … CN بوده و در خوشه ی i ام تعداد Ni عنصر وجود داشته باشد حال اگردو خوشه i و j را انتخاب کرده و تمام عناصر i را به صورت زوجی نسبت به عنصر اول j  مقاسیه کرده؛ ماتریس زوجی که در زیر نشان داده شده است بدست می آید. این ماتریس، مقایسه زوجی کلیه ی عناصر شاخه i نسبت به عنصر اول شاخه j است.

روش تحلیل شبکه ای ANP
روش تحلیل شبکه ای ANP

بردار ویژه ی حاصل از این مقایسه زوجی به صورت زیر تعریف می شود. چنان چه این مقایسه زوجی معنادار نباشد بردار ویژه مربوطه صفر خواهد بود.

روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP روش تحلیل شبکه ای ANP

چنانچه تمام عناصر i با یکدیگر به صورت زوجی نسبت به تمام عناصر j مقایسه شوند و بردارهای ویژه آن را به دست آوریم، ماتریس زیر حاصل خواهد شد:

روش تحلیل شبکه ای ANP
روش تحلیل شبکه ای ANP

اگر ماتریس بالا را برای تمام شاخص ها بدست آوریم ماتریس زیر به دست می آید که به آن سوپر ماتریس گفته می شود.

روش تحلیل شبکه ای ANP
روش تحلیل شبکه ای ANP

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X