روش ماکسی‌ ماکس

در دنیای پر از ابهام و عدم اطمینان، تصمیم‌گیری می‌تواند چالشی دشوار باشد. تصمیم‌گیرندگان اغلب باید بین گزینه‌های مختلفی که با نتایج احتمالی متفاوتی همراه هستند، یکی را انتخاب کنند. در این شرایط، روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، روش ماکسی ماکس است. این روش بر حداکثرسازی بهترین نتیجه ممکن برای هر گزینه تمرکز دارد. در این روش، تصمیم‌گیرنده گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که بهترین نتیجه ممکن را در بدترین حالت ممکن داشته باشد.

تعریف روش ماکسی ماکس

روش ماکسی ماکس یک روش تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان است که بر حداکثرسازی بهترین نتیجه ممکن برای هر گزینه تمرکز دارد. این روش اغلب توسط تصمیم‌گیرندگانی استفاده می‌شود که از ریسک اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند روی سناریوی بهترین حالت تمرکز کنند.

روش ماکسی‌ماکس یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. این روش برای اولین بار توسط جان فون نویمان و ورنر اروین هارتمن در سال 1944 در کتاب “بازی‌های منطقی و اقتصاد رفتاری” معرفی شد.

فون نویمان و هارتمن این روش را برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان ارائه کردند. در شرایط عدم اطمینان، تصمیم‌گیرنده اطلاعات کاملی در مورد احتمال وقوع هر نتیجه ندارد. در این شرایط، روش ماکسی‌ماکس به تصمیم‌گیرنده کمک می‌کند تا گزینه‌ای را انتخاب کند که بهترین نتیجه ممکن را در بدترین حالت ممکن داشته باشد.

روش ماکسی ماکس
روش ماکسی ماکس

روش ماکسی‌ماکس به سرعت محبوبیت یافت و به یکی از روش‌های استاندارد تصمیم‌گیری چندشاخصه تبدیل شد. این روش به دلیل سادگی و کارایی آن، برای تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان، گزینه مناسبی است.

در سال‌های اخیر، روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگری نیز توسعه یافته‌اند که توجه بیشتری به احتمالات وقوع هر نتیجه دارند. با این حال، روش ماکسی‌ماکس همچنان یکی از روش‌های پرکاربرد تصمیم‌گیری چندشاخصه است.

کاربردهای روش ماکسی‌ماکس

روش ماکسی‌ماکس در طیف گسترده‌ای از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای رایج این روش عبارتند از:

 • تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان، مانند سرمایه‌گذاری، بیمه، و مدیریت ریسک
 • تصمیم‌گیری در شرایطی که اطلاعات کاملی در مورد احتمالات وقوع هر نتیجه وجود ندارد، مانند تصمیم‌گیری در مورد مسائل سیاسی یا اجتماعی
 • تصمیم‌گیری در شرایطی که تصمیم‌گیرنده از ریسک اجتناب می‌کند

مراحل استفاده از روش ماکسی ماکس

برای استفاده از روش ماکسی‌ماکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. مشخص کردن گزینه‌ها: در اولین مرحله، باید گزینه‌های موجود را شناسایی کنید.
 2. مشخص کردن معیارها: در مرحله دوم، باید معیارهایی را که برای تصمیم‌گیری مهم هستند، شناسایی کنید.
 3. تعیین نتایج احتمالی: در مرحله سوم، باید نتایج احتمالی هر گزینه را برای هر معیار تعیین کنید.
 4. تعیین بدترین نتیجه برای هر گزینه: در مرحله چهارم، باید بدترین نتیجه ممکن را برای هر گزینه برای هر معیار تعیین کنید.
 5. انتخاب گزینه: در مرحله پنجم، گزینه‌ای را انتخاب کنید که بدترین نتیجه آن حداقل باشد.
روش UTA: راهنمای جامع برای انتخاب چندشاخصهروش پرومته: گامی نوین در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش پرومته 2 در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیس
روش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کاملروش Multimoora مولتی مورامحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازی
روش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECAروش مرک MERECروش ترکیبی DEMATEL و ANP
روش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHPتجمیع دیدگاه خبرگانروش میرکا MAIRCA
روش AHP چند سطحیروش تاکسونومی (Taxonomy)روش IPAروش CRITIC
روش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیارهروش رژیمروش تخصیص خطی
روش الکتره 2مثال روش DANPروش DANPمثال روش EVAMIX
روش EVAMIXمثال روش MACBETHروش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطی
برنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازیانواع بی مقیاس سازیروش ایداس
روش دلفیروش کوکوسوروش واسپاسروش آنتروپی شانون
روش COPRASروش ARASروش MOORAروش GRA
روش BWMروش MABACروش SWARAروش SMART
مثال روش ساوروش SAWمثال روش ویکورروش ویکور (VIKOR)
مثال روش تاپسیسروش تاپسیس (TOPSIS)مثال روش prometheeروش promethee
مثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP
وزن دهی در AHPروش AHPمثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)
مثال روش الکتره (ELECTRE)روش الکتره (ELECTRE)تصمیم گیری چند معیاره

مزایا و معایب روش ماکسی ماکس

مزایا و معایب روش ماکسی ماکس عبارتند از:

مزایا:

 • سادگی: این روش نسبتاً ساده و آسان برای استفاده است.
 • کارایی: این روش می‌تواند به سرعت و به راحتی بهترین گزینه را شناسایی کند.

معایب:

 • عدم توجه به احتمالات: این روش احتمال وقوع هر نتیجه را در نظر نمی‌گیرد.
 • عدم توجه به فرصت‌ها: این روش ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارد.

شرایط مناسب استفاده از روش ماکسی ماکس

روش ماکسی ماکس در شرایط زیر مناسب است:

 • تصمیم‌گیرنده از ریسک اجتناب می‌کند.
 • اطلاعات محدودی در مورد احتمالات وجود دارد.
 • پاداش‌های بالقوه به اندازه کافی زیاد هستند که ریسک انتخاب گزینه‌ای با احتمال موفقیت کمتر را توجیه کنند.

مثال کاربردی ماکسی ماکس

فرض کنید یک سرمایه‌گذار در حال تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یکی از دو سهام است: سهام الف و سهام ب. هر دو سهام دارای ریسک و بازدهی بالقوه متفاوتی هستند.

سهاماحتمال افزایش قیمتاحتمال کاهش قیمتبازدهی در صورت افزایش قیمتبازدهی در صورت کاهش قیمت
الف60%40%20%-10%
ب40%60%15%-5%
مثال کاربردی ماکسی ماکس

سرمایه‌گذار با استفاده از روش ماکسی ماکس، بدترین نتیجه ممکن را برای هر سهام تعیین می‌کند:

سهامبدترین نتیجه
الف-10%
ب-5%
روش ماکسی ماکس

سپس، با در نظر گرفتن وزن‌های مساوی برای هر معیار، نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج هر سهام را محاسبه می‌کند:

سهاموزنبدترین نتیجهنتیجه حاصل از ضرب
الف0.5-10%-5%
ب0.5-5%-2.5%
روش ماکسی ماکس

بنابراین، بر اساس روش ماکسی ماکس، سرمایه‌گذار باید سهام الف را انتخاب کند، زیرا نتیجه حاصل از ضرب بدترین نتایج آن حداقل است.

مقایسه روش ماکسی ماکس با سایر روش‌های تصمیم‌گیری

روش ماکسی ماکس یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. این روش به راحتی قابل استفاده است و می‌تواند به سرعت و به راحتی بهترین گزینه را شناسایی کند. با این حال، این روش دارای معایبی نیز هست که باید در نظر گرفته شود.

یکی از معایب روش ماکسی‌ماکس، عدم توجه به احتمالات است. این روش احتمال وقوع هر نتیجه را در نظر نمی‌گیرد و تنها بر بدترین نتیجه ممکن تمرکز می‌کند. این امر ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که احتمال وقوع آن کم است و در نتیجه، انتخاب نامناسبی باشد.

Maximax
Maximax

برای مثال، فرض کنید یک شرکت در حال تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یکی از دو پروژه است: پروژه الف با احتمال موفقیت 60% و سودآوری 100 میلیون تومان و پروژه ب با احتمال موفقیت 40% و سودآوری 200 میلیون تومان. اگر شرکت از روش ماکسی‌ماکس استفاده کند، پروژه الف را انتخاب خواهد کرد، زیرا دارای بدترین نتیجه کمتری است (در صورت عدم موفقیت، سودی کسب نمی‌کند). با این حال، احتمال موفقیت پروژه الف کمتر از پروژه ب است و در نتیجه، احتمال کسب سود 200 میلیون تومانی از پروژه ب بیشتر است.

معایب دیگر روش ماکسی‌ماکس عبارتند از:

 • عدم توجه به فرصت‌ها: این روش ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارد، اما در بدترین حالت، نتیجه آن چندان مطلوب نیست.
 • عدم انعطاف‌پذیری: این روش انعطاف‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را با شرایط مختلف سازگار کرد.

پیشنهادات برای بهبود روش ماکسی‌ماکس

برای بهبود روش ماکسی‌ماکس، می‌توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

 • توجه به احتمالات: این امر می‌تواند با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگر مانند روش امید ریاضی یا روش ارزش انتظاری انجام شود.
 • توجه به فرصت‌ها: این امر می‌تواند با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگر مانند روش رتبه‌بندی چندشاخصه یا روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شود.
 • افزایش انعطاف‌پذیری: این امر می‌تواند با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگر مانند روش تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره یا روش برنامه‌ریزی خطی چندهدفه انجام شود.

در نهایت، انتخاب روش مناسب تصمیم‌گیری به عوامل مختلفی مانند ماهیت تصمیم، اطلاعات موجود، ترجیحات تصمیم‌گیرنده و شرایط محیطی بستگی دارد.

سوالات متداول

روش ماکسی‌ماکس چگونه کار می‌کند؟

روش ماکسی‌ماکس یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که بر حداکثرسازی بهترین نتیجه ممکن برای هر گزینه تمرکز دارد. در این روش، تصمیم‌گیرنده گزینه‌ای را انتخاب می‌کند که بهترین نتیجه ممکن را در بدترین حالت ممکن داشته باشد.

روش ماکسی‌ماکس چه مزایایی دارد؟

سادگی: این روش نسبتاً ساده و آسان برای استفاده است.
کارایی: این روش می‌تواند به سرعت و به راحتی بهترین گزینه را شناسایی کند.

روش ماکسی‌ماکس چه معایبی دارد؟

عدم توجه به احتمالات: این روش احتمال وقوع هر نتیجه را در نظر نمی‌گیرد.
عدم توجه به فرصت‌ها: این روش ممکن است منجر به انتخاب گزینه‌ای شود که پتانسیل سودآوری بالایی دارد.
عدم انعطاف‌پذیری: این روش انعطاف‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را با شرایط مختلف سازگار کرد.

روش ماکسی‌ماکس در چه شرایطی کاربرد دارد؟

تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان، مانند سرمایه‌گذاری، بیمه، و مدیریت ریسک
تصمیم‌گیری در شرایطی که اطلاعات کاملی در مورد احتمالات وقوع هر نتیجه وجود ندارد، مانند تصمیم‌گیری در مورد مسائل سیاسی یا اجتماعی
تصمیم‌گیری در شرایطی که تصمیم‌گیرنده از ریسک اجتناب می‌کند

روش ماکسی‌ماکس چگونه می‌تواند بهبود یابد؟

برای بهبود روش ماکسی‌ماکس، می‌توان از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگر مانند روش امید ریاضی یا روش ارزش انتظاری استفاده کرد. این روش‌ها احتمال وقوع هر نتیجه را در نظر می‌گیرند و می‌توانند منجر به انتخاب گزینه‌ای شوند که نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X