روش EVAMIX

روش EVAMIX یا همان EVAluation of MIXed Data ابتدا توسط Voogd 1982معرفی شد و سپس توسط Nijkamp و همکاران توسعه یافت.

EVAMIX یک روش MCDM است که هر دو معیار ترتیبی (کیفی) و اصلی (کمی) را در همان ماتریس ارزیابی ترکیب می کند. این روش به ویژه برای مقابله با داده های مخلوط طراحی شده است.

به عبارت دیگر ، روش EVAMIX بسته به ترتیبی یا اصلی بودن داده ها ، محاسبات مختلفی را در ماتریس ارزیابی انجام می دهد. این ویژگی تفاوت اصلی بین EVAMIX و سایر روش های MCDM است.

EVAMIX ابزاری ساده برای پشتیبانی از تصمیم گیری است و اساساً به مقایسه دو به دو گزینه ها نیاز دارد.

برای هر جفت گزینه ، یک امتیاز تسلط برای معیارهای ترتیبی و اصلی محاسبه می شود. سپس این امتیازات تسلط در نمره سلطه کلی هر گزینه جای می گیرد. رتبه بندی جایگزین با توجه به نمرات ارزیابی بدست می آید.

گام های روش EVAMIX

مراحل زیر برای روش EVAMIX اعمال می شود

مرحله 1:

ابتدا معیارها به دو دسته ترتیبی و اصلی تقسیم می شوند.

روش EVAMIX

مرحله 2:

داده های اصلی با استفاده از روش نرمال سازی خطی عادی می شوند. معادلات زیر به ترتیب برای معیارهای مثبت و منفی انجام می شود:

روش Evamix
معادله اول معیار مثبت و معادله دوم معیار منفی

مرحله 3:

جفت های منحصر به فرد گزینه ها شناسایی می شوند و امتیازات تسلط جایگزین با هر معیار ترتیبی و اصلی با توجه به سایر گزینه ها محاسبه می شود.

روش EVAMIX

سپس معادلات زیر به ترتیب برای محاسبه امتیازات تسلط هر جفت جایگزین (‘i ، i) برای همه معیارهای ترتیبی و اصلی انجام می شود:

محاسبه امتیازات تسلط هر جفت جایگزین
محاسبه امتیازات تسلط هر جفت جایگزین

در این فرمول ها به ترتیب ɑ معادله اول و ɤ معادله سوم به ترتیب نمرات تسلط ترتیبی و اصلی هستند. O و C مجموعه معیارهای ترتیبی و اساسی هستند.

روش EVAMIX

wj وزن معیار j است. با هر روش وزنی می توان وزن ها را پیدا کرد. c یک پارامتر مقیاس گذاری است که تأثیر اختلافات ناشی از معیارهای جزئی را کنترل می کند. هرچه c بزرگتر باشد ، تأثیر اختلافات در معیارهای جزئی کمتر است.

مرحله 4:

به دلیل واحدهای مختلف نمرات تسلط ترتیبی و اصلی نمرات غلبه استاندارد محاسبه می شود. در ادبیات ، رویکردهای بسیاری برای بدست آوردن امتیاز تسلط استاندارد وجود دارد.

در این اینجا یک روش فاصله افزودنی برای نمره غلبه ترتیبی استاندارد ( Ƃ معادله اول) و نمره غلبه کاردینال استاندارد (d معادله دوم) به شرح زیر انجام می شود:

نمرات غلبه استاندارد
نمرات غلبه استاندارد

+ɑ و -ɑ بالاترین و کمترین امتیاز تسلط ترتیبی برای جفت جایگزین (‘i، i) هستند.
+ɤ و -ɤ بالاترین و کمترین امتیاز غلبه اصلی برای جفت جایگزین (‘i ، i) هستند.

روش EVAMIX

مرحله 5:

امتیاز سلطه کلی (‘Dii) برای هر جفت گزینه به شرح زیر محاسبه می شود:

امتیاز سلطه کلی
امتیاز سلطه کلی

wo جمع وزنی است که به معیارهای ترتیبی اختصاص داده می شود و wC مجموع وزنی است که به معیارهای اصلی اختصاص داده می شود.

مرحله 6:

سرانجام نمره ارزیابی هر گزینه (Si) به شرح زیر محاسبه می شود:

نمره ارزیابی
نمره ارزیابی
  • همانطور که مشاهده شد امتیاز ارزیابی هر گزینه به نمره سلطه کلی آن بستگی دارد.
  • از نمره ارزیابی هر گزینه برای تعیین رتبه نهایی از بهترین تا بدترین استفاده می شود.
  • نمره ارزیابی بالاتر به معنای عملکرد بهتر گزینه است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین امتیاز ها 4.7 / 5. تعداد رای ها: 914

به این مطلب امتیازی داده نشده است. اولین نفر باشید و امتیاز دهید

X