روش MACBETH

روش MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique یک روش تصمیم گیری چند معیاره توسط کاستا و وانسینک در سال 1994 ارائه شد.

مک بث یک رویکرد تعاملی برای کمی سازی قضاوت های ارزشی در مورد عناصر یک مجموعه محدود است.

این روش عملکرد کمی و تجمیع را از مقایسه دو به دو کیفی شرایط مبتنی بر تصمیم گیرنده تعریف می کند.

مک بث تسهیل گران را قادر می سازد تا از مجبور كردن تصمیم گیرندگان به ارائه نمایش های عددی ترجیحات خود جلوگیری كنند.

در این روش ، تحلیل سلسله مراتبی از گزینه های سازمان یافته با توجه به سطح جذابت آنها برای تصمیم گیرنده ، امکان پذیر است.

بنابراین قبل از هر چیز تصمیم گیرنده برای انتخاب مناسب ترین گزینه باید معیارهای تصمیم گیری را تعیین کند.

روش MACBETH روش MACBETH روش MACBETH روش MACBETH

معیارهای انتخاب شده یک درخت ارزش را تشکیل می دهند که روند تصمیم گیری را به صورت تصویری ارائه می دهد.

مثال درخت ارزش
مثال درخت ارزش

ارزیابی عملکرد گزینه ها

برای ارزیابی عملکرد گزینه ها ، تصمیم گیرنده باید همزمان دو محرک را با قضاوت های کیفی در مورد تفاوت جذابیت آنها بر اساس مقیاس قضاوت معنایی مقایسه کند.

در نظر بگیرید a و  b دو محرک در مسئله مک بث باشند. از تصمیم گیرنده خواسته می شود تا به تفاوت جذابیت بین a  و b پاسخ دهد.

بنابراین ، aPb  نشان می دهد که a  جذابیت بیشتری نسبت به b  دارد ، با این حال سطح جذابیت در ارزیابی بسیار مهم است. دسته بندی جذابیت بین معیارها در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس معنایی روش MACBETH
مقیاس معنایی روش MACBETH

فرآیند مقایسه مقیاس معنایی روش مک بث نامیده می شود. اگرچه هر سوال فقط شامل دو محرک است، اما استخراج آن از مجموعه قضاوت های مطلق آسان است.

به عنوان مثال جدول زیر(ماتریس مقایسات) قضاوت های معنایی را نشان می دهد.

ماتریس مقایسات مک بث
ماتریس مقایسات مک بث

اول از همه مقایسه دو به دو گزینه ها از نظر هر معیار انجام می شود، سپس برای تعیین وزن معیارها مقایسه

معیارها توسط تصمیم گیرنده انجام می شود.

برای جلوگیری از ناسازگاری ، واحدهای مقایسه باید به ترتیب نزولی در ماتریس قرار گیرند.

بنابراین دو واحد مقایسه باید به عنوان سطح “خوب” یا “خنثی” در نظر گرفته شوند

همانطور که در جدول بالا (Good, Neutral) مشاهده می شود.

روش مک بث

در نهایت تصمیم گیرنده n(n-1)/2 تعداد مقایسه را برایn  واحد در هر گروه انجام می دهد و

بر اساس جدول مقیاس معنایی روش مک بث نمره دهی می شود.

اگر تصیمی گیرنده محرک B  را بر D  با قدرت مجموعه مقیاس معنایی  {h ϵ {0,1,…,6, ارجح بداند، آنگاه خواهیم داشت:

v(B) – v(D) = hα

روش MACBETH

جایی که α  ضریب لازم برای تأمین شرط لازم برای اینکه (v(B)  و (v(D بین [0,100] قرار گیرد. پس برای هر ماتریس مقایسه رابطه فوق محاسبه می شود تا اوزان هر انتخاب در هر ماتریس تعیین شود.

روش MACBETH روش MACBETH روش MACBETH روش MACBETH

پس از آن α نمره کل واحدها با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی به شرح زیر بدست می آیند.

مدل برنامه ریزی خطی مک بث
مدل برنامه ریزی خطی مک بث

با محاسبه نمرات کلی واحدها و ضرب آن در وزن کلی معیارها تصمیم گیرندگان می توانند به راحتی تصمیم

بگیرند که کدام گزینه از نظر معیارهای تعیین شده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این مساله را می توان صورت معادله زیرنمایش داد:

وزن کلی معیارها در روش MACBETH
وزن کلی معیارها در روش MACBETH

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم‌گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن‌ها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید.

در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌است به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تص
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X