روش SAW فازی

این روش در سال 2008 توسط چو و همکاران ابداع شد. روش تصمیم گیری چند معیاره SAW  با اعداد فازی شامل مراحل زیر می باشد:

در صورتی که Xij رتبه فازی مربوط به آلترناتیو iام و معیار jام باشد، Ai آلترناینوهای موجود و Cj  معیارهای موجود می باشند:

گام اول: ماتریس تصمیم را به این صورت شکل می دهیم:

روش SAW فازی
روش SAW فازی

باید توجه کرد که رتبه فازی Xij به صورت (Xij=(aij, bij, cij می باشد و وزن معیارها به صورت (W=(W1, W2,… Wn می باشد به طوری که (Wj=(W1j, W2j,… Wnj.

روش SAW فازی روش SAW فازی روش SAW فازی روش SAW فازی

گام دوم:  در ابتدا ماتریس تصمیم گیری را با استفاده از تبدیل مقیاس نرمال می کنیم. محاسبات به شرح زیر است:

روش SAW فازی
روش SAW فازی

نکته: B مجموعه معیارها با جنبه ی مثبت بوده و C مجموعه معیارها با جنبه ی منفی می باشد.

گام سوم:  ماتریس تصمیم گیری وزن دار نرمال شده را بدست آورید و برای هر گزینه (انتخاب) مجموع اعداد فازی را برای تمام شاخص ها محاسبه می کنیم.

روش SAW فازی
روش SAW فازی

روش SAW فازی

گام چهارم: حال باید مقادیر Pi را برای هر دو آلترناتیو به صورتی زوجی از طریق روش مساحت محاسبه می کنیم تا بتوانیم اولویت تصمیم گیری را پیدا کنیم.

Zik =Pi – Pk

توجه: هر کدام از آلترناتیورها که دارای Pi بیشتری باشد، به عنوان گزینه مطلوبتر شناخته می شود بنابراین در مقایسه گزینه های iوk اگر مقدار Zij مثبت باشد ( مساحت بخش مثبت بیشتر از مساحت بخش منفی باشد) در این صورت گزینه i نسبت به گزینه k از اولویت بیشتری برخوردار است. مقایسه از طریق روش مساحت در شکل زیر نمایش داده شده است.

روش SAW فازی
روش SAW فازی
روش آنتروپی شانون فازی Fuzzy Shannon Entropyروش Fuzzy Multimoora مولتی مورا فازیروش AHP فازیروش کوکوسو فازی Fuzzy cocoso
فازی زدایی یا دیفازی سازیروش واسپاس فازیمثال روش BWM فازیروش بهترین بدترین فازی
روش ماباک فازیروش سوارا فازیروش تحلیل رابطه خاکستری فازیروش کوپراس فازی
روش اراس فازیروش مورا فازیمثال روش ANP فازیروش ANP فازی
مثال دلفی فازیتکنیک دلفی فازیمثال روش دیمتل فازیروش دیمتل فازی
مثال روش پرومته فازیروش پرومته فازیمثال روش الکتره فازیروش الکتره فازی
تاپسیس فازیمثال تاپسیس فازیمثال ویکور فازیویکور فازی
مثال SAW فازی (ساو فازی)روش SAW فازیمثال روش AHP فازیای اچ پی فازی
ای اچ پی فازی با مثالمثال دیفازی سازیسیمپلکس فازینرخ سازگاری در ahp فازی
روش رتبه بندی یاگرمرتب سازی فازیتصمیم گیری چند شاخصه فازیتصمیم گیری چند معیاره فازی
کاربرد مجموعه های فازی

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X