مثال روش MACBETH

4 کتابفروشی آنلاین تعیین شده است اما نام وب سایت ها محرمانه مانده است. با کمک اطلاعات توضیح داده شده در درخت ارزش زیر، هر ماتریس مقایسه توسط تصمیم گیرنده شکل گرفته است.

منبع این مثال مقاله Performance Analysis of Online Bookstores by Using MACBETH and PROMETHEE Methods By ErfanErtuğrul, GÜLİN ZEYNEP می باشد.

آموزش روش MACBETH را مطالعه نمایید.

مثال درخت ارزش
مثال درخت ارزش

اول از همه گزینه ها از نظر امنیت ، مراقبت از مشتری ، قیمت ، زمان انتظار و دامنه محصول مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بدین ترتیب رتبه بندی کتابفروشی های آنلاین به طور جداگانه بدست آمده است که درادامه قابل مشاهده است. در این مطالعه 100 به عنوان بهترین نمره تعیین شد ، در حالی که 0 بدترین نمره بود.

مثال روش MACBETH
مثال روش MACBETH – معیار امنیت و معیار اهمیت مشتری

اولویت برترین و بدترین گزینه با رنگ های سبز و آبی ستون نمایش داده شده است. همچنین اولویت گزینه ها نیز بر اساس نظر خبرگان تعیین شده است.

به طور مثال در شاخص امنیت (Security) به ترتیب اولویت DM3, DMU1, DMU4,DMU2 بر اساس نظر خبره تعیین شده است.

مثال روش MACBETH
مثال روش MACBETH – معیار قیمت و زمان انجام
مثال روش MACBETH
مثال روش MACBETH – معیار دامنه محصول

مقایسه خود معیارها باهم

Image 10
مثال روش مک بث – معیارها باهم

مثال روش MACBETH

همان طور که مشاهده می شود، جداول مقایسه هر کدام از گزینه ها از تصمیم گیرندگان پرسیده می شود و اعداد معادل آن از جدول مقایسه معنایی جایگزین می شود. به طور مثال Weak در جدول معنایی معادل عددی 2 را در بر دارد.

سوال که در اینجا مطرح می شود این است که وزن کنونی یا همان (Current Scale) چگونه محاسبه می شود.

اگر از نرم افزار M-MACBETH برای محاسبه اوزان و حل روش استفاده شود، ناسازگاری نیز به صورت خودکار محاسبه می شود در غیر این صورت اگر از اکسل استفاده می نمایید می بایست برای هر کدام از ماتریس ها ناسازگاری آن نیز محاسبه شود.

اوزان هر ماتریس بر اساس رابطه v(B) – v(D) = hα و تشکیل معادله برنامه زیری خطی آن صورت می پذیرد.

معادله خطی مک بث
معادله خطی مک بث

مثال روش MACBETH مثال روش MACBETH مثال روش MACBETH مثال روش MACBETH

به طور مثال برای معیار قیمت معادله خطی به صورت زیر تعریف می شود که می توان از طریق Solver اکسل آن را حل نمود.

معادله خطی روش مک بث
معادله خطی روش مک بث

پس از حل معادله از طریق اکسل اوزان به صورت زیر بدست می آید.

Image 9
اوزان در روش MACBETH

حال که اوزان هریک از شاخص ها بدست آمد با ضرب کردن آن در وزن هر معیار به تنهایی اوزان کلی بدست می آید و رتبه بندی گزینه ها انجام می شود.

Image 11
وزن نهایی – مثال مک بث

مشاهده می شود DMU2 به عنوان بهترین (67.43) و DMU4 به عنوان بدترین (25.80) گزینه انتخاب می شود.

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تص
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت
X