مثال SAW فازی

فردی با مساله تصمیم گیری بین سه آلترناتیو و با توجه به پنج معیار زیر برخورد نموده است. اطلاعات در دسترس تصمیم گیرنده در جدول زیر خلاصه شده است. توجه داشته باشید که معیار اول دارای جنبه منفی می باشد. معیار اول از جنس هزینه و معیارهای دیگر از جنس سود می باشند. مطلوب است اولویت بندی گزینه های مورد نظر از طریق روش SAW فازی.

مثال SAW فازی
مثال روش SAW فازی

مثال SAW فازی

C1C2C3C4C5
A17000000700000070000006.3895.77.797.79.310357
A240000004000000400000091010791079105.77.79
A3500000050000005000000791079108.39.7107910
اوزان0.830.9710.70.910.570.770.930.50.70.90.70.91
ماتریس تصمیم مثال SAW فازی

مثال SAW فازی مثال SAW فازی مثال SAW فازی

به علت داشتن ماتریس تصمیم و وزن های معیارها، بر اساس روابط اشاره شده در گام دوم، اقدام به نرمالایز کردن جدول تصمیم گیری می کنیم که نتیجه به صورت جدول زیر می شود.

شاخص C1 منفی است پس:

A11=min (7000000, 4000000, 5000000)/7000000 = 0.57

A12=min (7000000, 4000000, 5000000)/4000000 = 1

A13=min (7000000, 4000000, 5000000)/5000000 = 0.8

شاخص های C2, C3, C4, C5 چون مثبت می باشند به صورت زیر محاسبه می شوند:

A21=6.3 / max (9, 10, 10) = 0.63

A22=9 / max (9, 10, 10) = 0.9

A23=7 / max (9, 10, 10) = 0.7

مثال SAW فازی مثال SAW فازی مثال SAW فازی

جدول نهایی به صورت زیر خواهد بود:

نرمال شدهC1C2C3C4C5
A10.570.570.570.630.80.90.570.770.90.770.9310.30.50.7
A21.001.001.000.9110.70.910.70.910.570.770.9
A30.800.800.800.70.910.70.910.830.9710.70.91
جدول نهایی

مثال ساو فازی

حال مرحله سوم را انجام می دهیم تا در نهایت برای هر یک از گزینه ها مقدار مجموع اعدا فازی را محاسبه کنیم. نتیجه حاصل برای این مساله به صورت زیر می باشد:

Vij= rij*wj      Pi= ∑rij*wj

P1L= 0.57*0.83+0.63*0.7+0.57*0.57+0.77*0.5+0.3*0.7 = 1.84

P1m= 2.97

P1u= 3.91

P1 = (1.84, 2.97, 3.91)

P2 = (2.61, 3.89, 4.73)

P3 = (2.46, 3.77, 4.63)

حال که مقادیر نهایی بدست آمد از طریق روش مساحت شروع به محاسبه گزینه برتر می نماییم. در گام اول اختلاف میان در دو آلرتانیو با یکدیگر محاسبه می شود.

P1 – P2 = (1.84 – 4.73, 2.97 – 3.89, 3.91 – 2.61) = (-2.9, -0.92, 1.3)

P1 – P3 = (1.84 – 4.63, 2.97 – 3.77, 3.91 – 2.46) = (-2.8, -0.8, 1.45)

P2 – P3 = (2.61 -4.63, 3.89 -3.77, 4.73 – 2.46) = (-2.02, 0.12, 2.27)

مثال ساو فازی
مثال روش SAW فازی

الف) محاسبه مساحت P1 – P2

مساحت کل  = 0.5 (حد بالا – حد پایین)

Total = 0.5 ( 1.3-(-2.9)) =2.10

P1-مساحت  =  0.5*حدبالا ( حدبالا / حد بالا – حد وسط)

P1 = 0.5 * 1.3 ( 1.3 / 1.3-(-0.92) =0.38

P2-مساحت = مساحت کل – مساحت-P1  

P2 = 2.10 – 0.38  = 1.72

مثال ساو فازی مثال ساو فازی مثال ساو فازی

مقدار P2 > P1  -> 1.72 > 0.38   پس گزینه P2 بر P1 ارجح است.

ب) محاسبه مساحت P1 – P3  

مقدار P3 > P1  -> 1.66 > 0.47   پس گزینه P3 بر P1 ارجح است.

ج) محاسبه مساحت P2 – P3

مقدار P2 > P3  -> 1.2 > 0.95   پس گزینه P3 بر P2 ارجح است.

بدین ترتیب اولویت گزینه ها بر اساس روش SAW فازی به صورت A2>A3>A1 خواهد بود.

روش TOPSIS-AHP فازیخوشه بندی فازی Fuzzy Clusteringروش EDAS فازیروش ahp فازی بوکلی
روش ahp فازی چانگروش آنتروپی شانون فازی Fuzzy Shannon Entropyروش Fuzzy Multimoora مولتی مورا فازیروش AHP فازی
روش کوکوسو فازی Fuzzy cocosoفازی زدایی یا دیفازی سازیروش واسپاس فازیمثال روش BWM فازی
روش بهترین بدترین فازیروش ماباک فازیروش سوارا فازیروش تحلیل رابطه خاکستری فازی
روش کوپراس فازیروش اراس فازیروش مورا فازیمثال روش ANP فازی
روش ANP فازیمثال دلفی فازیتکنیک دلفی فازیمثال روش دیمتل فازی
روش دیمتل فازیمثال روش پرومته فازیروش پرومته فازیمثال روش الکتره فازی
روش الکتره فازیتاپسیس فازیمثال تاپسیس فازیمثال ویکور فازی
ویکور فازیمثال SAW فازی (ساو فازی)روش SAW فازیمثال روش AHP فازی
ای اچ پی فازیای اچ پی فازی با مثالمثال دیفازی سازیسیمپلکس فازی
نرخ سازگاری در ahp فازیروش رتبه بندی یاگرمرتب سازی فازیتصمیم گیری چند شاخصه فازی
تصمیم گیری چند معیاره فازیکاربرد مجموعه های فازی

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X