مثال SAW فازی

فردی با مساله تصمیم گیری بین سه آلترناتیو و با توجه به پنج معیار زیر برخورد نموده است. اطلاعات در دسترس تصمیم گیرنده در جدول زیر خلاصه شده است. توجه داشته باشید که معیار اول دارای جنبه منفی می باشد. معیار اول از جنس هزینه و معیارهای دیگر از جنس سود می باشند. مطلوب است اولویت بندی گزینه های مورد نظر از طریق روش SAW فازی.

مثال SAW فازی
مثال روش SAW فازی

مثال SAW فازی

C1C2C3C4C5
A17000000700000070000006.3895.77.797.79.310357
A240000004000000400000091010791079105.77.79
A3500000050000005000000791079108.39.7107910
اوزان0.830.9710.70.910.570.770.930.50.70.90.70.91
ماتریس تصمیم مثال SAW فازی

مثال SAW فازی مثال SAW فازی مثال SAW فازی

به علت داشتن ماتریس تصمیم و وزن های معیارها، بر اساس روابط اشاره شده در گام دوم، اقدام به نرمالایز کردن جدول تصمیم گیری می کنیم که نتیجه به صورت جدول زیر می شود.

شاخص C1 منفی است پس:

A11=min (7000000, 4000000, 5000000)/7000000 = 0.57

A12=min (7000000, 4000000, 5000000)/4000000 = 1

A13=min (7000000, 4000000, 5000000)/5000000 = 0.8

شاخص های C2, C3, C4, C5 چون مثبت می باشند به صورت زیر محاسبه می شوند:

A21=6.3 / max (9, 10, 10) = 0.63

A22=9 / max (9, 10, 10) = 0.9

A23=7 / max (9, 10, 10) = 0.7

مثال SAW فازی مثال SAW فازی مثال SAW فازی

جدول نهایی به صورت زیر خواهد بود:

نرمال شدهC1C2C3C4C5
A10.570.570.570.630.80.90.570.770.90.770.9310.30.50.7
A21.001.001.000.9110.70.910.70.910.570.770.9
A30.800.800.800.70.910.70.910.830.9710.70.91
جدول نهایی

مثال ساو فازی

حال مرحله سوم را انجام می دهیم تا در نهایت برای هر یک از گزینه ها مقدار مجموع اعدا فازی را محاسبه کنیم. نتیجه حاصل برای این مساله به صورت زیر می باشد:

Vij= rij*wj      Pi= ∑rij*wj

P1L= 0.57*0.83+0.63*0.7+0.57*0.57+0.77*0.5+0.3*0.7 = 1.84

P1m= 2.97

P1u= 3.91

P1 = (1.84, 2.97, 3.91)

P2 = (2.61, 3.89, 4.73)

P3 = (2.46, 3.77, 4.63)

حال که مقادیر نهایی بدست آمد از طریق روش مساحت شروع به محاسبه گزینه برتر می نماییم. در گام اول اختلاف میان در دو آلرتانیو با یکدیگر محاسبه می شود.

P1 – P2 = (1.84 – 4.73, 2.97 – 3.89, 3.91 – 2.61) = (-2.9, -0.92, 1.3)

P1 – P3 = (1.84 – 4.63, 2.97 – 3.77, 3.91 – 2.46) = (-2.8, -0.8, 1.45)

P2 – P3 = (2.61 -4.63, 3.89 -3.77, 4.73 – 2.46) = (-2.02, 0.12, 2.27)

مثال ساو فازی
مثال روش SAW فازی

الف) محاسبه مساحت P1 – P2

مساحت کل  = 0.5 (حد بالا – حد پایین)

Total = 0.5 ( 1.3-(-2.9)) =2.10

P1-مساحت  =  0.5*حدبالا ( حدبالا / حد بالا – حد وسط)

P1 = 0.5 * 1.3 ( 1.3 / 1.3-(-0.92) =0.38

P2-مساحت = مساحت کل – مساحت-P1  

P2 = 2.10 – 0.38  = 1.72

مثال ساو فازی مثال ساو فازی مثال ساو فازی

مقدار P2 > P1  -> 1.72 > 0.38   پس گزینه P2 بر P1 ارجح است.

ب) محاسبه مساحت P1 – P3  

مقدار P3 > P1  -> 1.66 > 0.47   پس گزینه P3 بر P1 ارجح است.

ج) محاسبه مساحت P2 – P3

مقدار P2 > P3  -> 1.2 > 0.95   پس گزینه P3 بر P2 ارجح است.

بدین ترتیب اولویت گزینه ها بر اساس روش SAW فازی به صورت A2>A3>A1 خواهد بود.

روش آنتروپی شانون فازی Fuzzy Shannon Entropyروش Fuzzy Multimoora مولتی مورا فازیروش AHP فازیروش کوکوسو فازی Fuzzy cocoso
فازی زدایی یا دیفازی سازیروش واسپاس فازیمثال روش BWM فازیروش بهترین بدترین فازی
روش ماباک فازیروش سوارا فازیروش تحلیل رابطه خاکستری فازیروش کوپراس فازی
روش اراس فازیروش مورا فازیمثال روش ANP فازیروش ANP فازی
مثال دلفی فازیتکنیک دلفی فازیمثال روش دیمتل فازیروش دیمتل فازی
مثال روش پرومته فازیروش پرومته فازیمثال روش الکتره فازیروش الکتره فازی
تاپسیس فازیمثال تاپسیس فازیمثال ویکور فازیویکور فازی
مثال SAW فازی (ساو فازی)روش SAW فازیمثال روش AHP فازیای اچ پی فازی
ای اچ پی فازی با مثالمثال دیفازی سازیسیمپلکس فازینرخ سازگاری در ahp فازی
روش رتبه بندی یاگرمرتب سازی فازیتصمیم گیری چند شاخصه فازیتصمیم گیری چند معیاره فازی
کاربرد مجموعه های فازی

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X