مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن

فرض کنید مدل به صورت زیر تعریف شده است:

در مدل بالا در هر برش آلفا از  محدودیت ها ، مقدار متفاوتی برای تابع هدف در نظر گرفته می شود لذا برای هر برش چنین بیان می کنیم:

  • R= منطقه شدنی فازی
  • SR=پشتیبان R
  • R1= α=1  به میزانR مقدار برش الفا برای تابع

حال می توانیم تابع  هدف را به وسیله مجموعه فازی زیر تعریف نماییم:

مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن
مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن

مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن

برای حل مساله دو تابع هدف یکی برای F0  و دیگری برای F1  تعریف می گردد.

حال تابع عضویت این دو بازه به صورت زیر تعریف می شود:

حال می بینیم که مجددا میان محدودیت و تابع هدف تقارن وجود دارد لذا می توانیم تابع هدف فازی را به یک تابع هدف قطعی تبدیل کنیم:

مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن
مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن

مثال مدل برنامه ریزی فازی نامتقارن:

Max Z=2X1+X2

S.TO

X1<=3                   P1=6

X1+X2<=4

X1, X2 >= 0

روش TOPSIS-AHP فازیخوشه بندی فازی Fuzzy Clusteringروش EDAS فازیروش ahp فازی بوکلی
روش ahp فازی چانگروش آنتروپی شانون فازی Fuzzy Shannon Entropyروش Fuzzy Multimoora مولتی مورا فازیروش AHP فازی
روش کوکوسو فازی Fuzzy cocosoفازی زدایی یا دیفازی سازیروش واسپاس فازیمثال روش BWM فازی
روش بهترین بدترین فازیروش ماباک فازیروش سوارا فازیروش تحلیل رابطه خاکستری فازی
روش کوپراس فازیروش اراس فازیروش مورا فازیمثال روش ANP فازی
روش ANP فازیمثال دلفی فازیتکنیک دلفی فازیمثال روش دیمتل فازی
روش دیمتل فازیمثال روش پرومته فازیروش پرومته فازیمثال روش الکتره فازی
روش الکتره فازیتاپسیس فازیمثال تاپسیس فازیمثال ویکور فازی
ویکور فازیمثال SAW فازی (ساو فازی)روش SAW فازیمثال روش AHP فازی
ای اچ پی فازیای اچ پی فازی با مثالمثال دیفازی سازیسیمپلکس فازی
نرخ سازگاری در ahp فازیروش رتبه بندی یاگرمرتب سازی فازیتصمیم گیری چند شاخصه فازی
تصمیم گیری چند معیاره فازیکاربرد مجموعه های فازی

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم‌گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن‌ها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید.

در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌است به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تص
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X