مثال دلفی فازی

در پژوهش 10 شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه 5 کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت 7 درجه گردآوری شده است.

 کارشناس 1کارشناس 2کارشناس 3کارشناس 4کارشناس 5
معیار 1بااهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار 2متوسطکاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار 3کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتبی اهمیتبی اهمیت
معیار 4متوسطبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیتبااهمیت
معیار 5کاملا بااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتخیلی بااهمیت
معیار 6کاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بی اهمیت
معیار 7بااهمیتخیلی بی اهمیتبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت
معیار 8خیلی بااهمیتمتوسطبی اهمیتبی اهمیتمتوسط
معیار 9بااهمیتکاملا بی اهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتبااهمیت
معیار 10بااهمیتکاملا بااهمیتبی اهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت
مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتبااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتکاملا بی اهمیت
0.90.750.50.30.100
10.90.750.50.30.10
110.90.750.50.30.1
مثال دلفی فازی
مثال دلفی فازی
مثال دلفی فازی

با استفاده از طیف فازی فوق دیدگاه ها فازی شده است:

معیار 10.50.750.90.10.30.50.750.910.750.910.911
معیار 20.30.50.750.9110.50.750.90.750.910.911
معیار 30.9110.750.910.750.910.10.30.50.10.30.5
معیار 40.30.50.750.50.750.90.9110.50.750.90.50.750.9
معیار 50.9110.30.50.750.10.30.500.10.30.750.91
معیار 60.9110.50.750.90.750.910.750.9100.10.3
معیار 70.50.750.900.10.30.50.750.90.9110.50.750.9
معیار 80.750.910.30.50.750.10.30.50.10.30.50.30.50.75
معیار 90.50.750.9000.10.10.30.50.750.910.50.750.9
معیار 100.50.750.90.9110.10.30.50.9110.50.750.9
مثال دلفی فازی

برای تجمیع نظر خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده است. برای مثال شاخص اهمیت اول C1 برابر است با:

AVEc1 = 1/5 (0.5, 0.75, 0.9) , (0.1, 0.3, 0.5) ,… (0.9, 1, 1) = (0.6, 0.77, 0.8)

Fuzzy Delphi
Fuzzy Delphi

فازی زدایی و قطعی سازی

برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دیدگاه ها از رابطه ساده l+m+u)/3) سود برده شده است. بعلاوه آستانه تحمل نیز مقدار 0.7 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مراحل فوق به صورت زیر خلاصه شده است:

معیار 10.600.770.88معیار 10.75پذیرش
معیار 20.670.830.93معیار 20.81پذیرش
معیار 30.520.680.80معیار 30.67رد
معیار 40.540.750.89معیار 40.73پذیرش
معیار 50.410.560.71معیار 50.56رد
معیار 60.580.730.84معیار 60.72پذیرش
معیار 70.480.670.80معیار 70.65رد
معیار 80.310.500.70معیار 80.50رد
معیار 90.370.540.68معیار 90.53رد
معیار 100.580.760.86معیار 100.73پذیرش
مثال دلفی فازی

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X