۴.۸
(۱۳۴)

مثال روش SAW

مثال: فرض کنید فردی می خواهد از بین سه نوع سیستم کامپیوتری ، با روش SAW یک نوع را انتخاب کند. هر نوع سیستم ، با پنج شاخص که عبارتند از هزینه، عمر مفید، کیفیت، خدمات پس از فروش، کیفیت سخت افزار و کیفیت نرم افزار ارزیابی می شود. ماتریس تصمیم گیری این مساله ، به صورت جدول زیر می باشد. گزینه ها با Ai  و  شاخص ها با Cj نشان داده شده اند.

معیار / گزینه C1 C2 C3 C4 C5
A1 ۳۰ ۲۰ متوسط خیلی زیاد کم
A2 ۱۰ ۳۰ زیاد متوسط زیاد
A3 ۲۰ ۵۰ خیلی زیاد کم خیلی زیاد

گام اول: تبدیل شاخص کیفی به شاخص کمی. برای این کار می توان از مقیاس فاصله ی دو قطبی ( ساعتی) استفاده کرد.

معیار / گزینه C1 C2 C3 C4 C5
A1 ۳۰ ۲۰ متوسط خیلی زیاد کم
A2 ۱۰ ۳۰ زیاد متوسط زیاد
A3 ۲۰ ۵۰ خیلی زیاد کم خیلی زیاد
اصطلاح زبانی فارسی اصطلاح زبانی لاتین عدد متناظر
ترجیح کامل Extremely preferred ۹
ترجیح خیلی قوی Very strongly preferred ۷
ترجیح قوی Strongly preferred ۵
ترجیح کم Moderately preferred ۳
ترجیح یکسان Equality preferred ۱
ترجیحات بین فواصل ۲,۴,۶,۸
معیار / گزینه C1 C2 C3 C4 C5
A1 ۳۰ ۲۰ ۵ ۹ ۳
A2 ۱۰ ۳۰ ۷ ۵ ۷
A3 ۲۰ ۵۰ ۹ ۳ ۹

گام دوم: اکنون باید این ماتریس تصمیم کمی، بی مقیاس شود. نوع بی مقیاس سازی این روش تصمیم گیری چندشاخصه «بی مقیاس سازی خطی » می باشد ( توجه : شاخص اول منفی است. )

روش SAW
معیار / گزینه C1- C2+ C3+ C4+ C5+
A1 ۳۰ ۲۰ ۵ ۹ ۳
A2 ۱۰ ۳۰ ۷ ۵ ۷
A3 ۲۰ ۵۰ ۹ ۳ ۹
MAX ۳۰ ۵۰ ۹ ۹ ۹
MIN ۱۰ ۲۰ ۵ ۵ ۳
معیار / گزینه C1 C2 C3 C4 C5
A1 ۰.۳۳۳ ۰.۴ ۰.۵۵۶ ۱ ۰.۳۳۳
A2 ۱ ۰.۶ ۰.۷۷۸ ۰.۵۵۶ ۰.۷۷۸
A3 ۰.۵ ۱ ۱ ۰.۳۳۳ ۱

(شاخص منفی) A11 = 10 /30 = 0.333

(شاخص مثبت) A21 = 20/50 = 0.4

دانلود اکسل روش SAW

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۴.۸ / ۵. از ۱۳۴

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *