روش حنان

چندی پس از روش نارایسمهان (در این روش جواب یک مساله آرمانی با K  آرمان فازی و n  م متغیر تصمیم را با استفاده از 2k  زیر مساله فرعی برنامه ریزی خطی بدست می آورد که هر زیر مساله دارای 3k  محدودیت و n+1  متغیر است).

روش حنان
روش حنان

حنان ثابت کرد که یک مدل برنامه ریزی خطی با 2k  محدودیت و n+2k+1 متغیر برای حل مساله برنامه ریزی آرمانی فازی کفایت می کند. حنان مدل مورد خود را به صورت زیر پیشنهاد کرد:

روش حنان

Max λ

s.to

Fi(x) / Δi + ni – pi = bi / Δi

λ + ni + pi ≤1

λ, ni, pi, x ≥0

که در آن  Δi بازه تحمل است. محدودیت λ + ni + pi ≤1 متضمن آن است که مقدار λ در بازه[0,1]   باقی می ماند و با نزدیک شدن λ به یک، میزان انحراف به سمت دستیابی به آرمان iام مینیمم می گردد. حنان برای حالتی که اهداف دارای وزن های متفاوت هستند، مدل زیر را پیشنهاد می کند. حنان برای حالتی که اهداف دارای وزن های متفاوت هستند مدل زیر را پیشنهاد می کند.

Min ∑ wi (ni + pi)

s.to

Fi(x) / Δi + ni – pi = bi / Δi

که در آن wi  درجه اهمیت هر یک از انحرافات نامساعد مربوط به آرمان های فازی است.

روش حنان

مثال روش حنان:

مساله برنامه ریزی آرمانی زیر را با روش حنان حل نمایید:

بازه های تحمل : F1 = [4, 5), F2 = [1, 2)

Max f1: 2X1+X2

Max f2: X1

s.to

X1+2X2≤3


Max λ

s.to

(2×1+x2)/(5-4) + n1 – p1 = 5/(5-4)

(x1)/(2-1) + n2 – p2 = 2/(2-1)

λ + n1 + p1 ≤1

λ + n2 + p2 ≤1

X1+2×2 ≤ 3

λ, ni, pi, x ≥0

f2* = 2.2, f1* = 4.8, x2* = 0.4, x1* = 2.2, λ*= 0.8

همان طور که مشاهده می شود جواب با روش نارایسمهان یکی.

روش حنان
روش حنان

حال فرض کنید این مساله دارای اوزانی به ترتیب w1=0.6 و w2=0.4  باشد. آنگاه داریم:

Min 0.6(n1+p1) + 0.4 (n2+p2)

s.to

(2×1+x2)/(5-4) + n1 – p1 = 5/(5-4)

(x1)/(2-1) + n2 – p2 = 2/(2-1)

X1+2×2 ≤ 3

f2* = 2.33, f1* = 5, x2* = 0.33, x1* = 2.33

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم‌گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن‌ها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید.

در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌است به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تص
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

روش حنان

X