۱
(۱)

روش فازی زدایی CFCS

اپریکویک(۲۰۰۳)  روش های ساده و مرسوم فازی زدایی که برخی از آنها قبلا ذکر شده است (COA) را مورد انتقاد قرار داده است. به زعم اپریکویک ایراد این روش آن است که اگر معادل فازی دو عدد قطعی مشابه، شکل های متفاوتی داشته باشند در این روش قابل تشخیص نیست. روش فازی زدایی CFCS برای فرآیند تجمیع فازی مناسب است و مقادیر فازی زدائی شده را بهتر ارائه می دهد. روش CFCS براساس مقادیر بیشینه و کمینه اعداد فازی در هر رنج محاسبه می شود.

روش CFCS شامل یک الگوریتم پنج مرحله ای به صورت زیر است:

  • نرمال سازی مقادیر: 

بیشترین مقدار کران بالا از کمترین مقدار کران پایین تفریق شده تا بازه کمترین تا بیشترین محاسبه گردد.

هر کدام از کران ها به صورت جداگانه از بازه کم می شود.

  • محاسبه کران بالا و پایین مقادیر نرمال
  • محاسبه کل مقادیر قطعی نرمال شده
  • محاسبه مقادیر قطعی( کریسپ)

خروجی الگوریتم CFCS یک ماتریس ما مقادیر قطعی است.

  • محاسبه سایر مقادیر ماتریس

شما می توانید در این قسمت مثال روش فازی زدایی CFCS را مشاهده نمایید.

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۱ / ۵. از ۱

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *