حراج!

مثال روش FUCOM

قیمت اصلی 170.000 تومان بود.قیمت فعلی 150.000 تومان است.

روش FUCOM توسط پاموکار و همکاران (2018) ارائه شد. این تکنیک جزو روشهای تصمیم گیری چند معیاره است. الگوریتم FUCOM برگرفته شده است عبارت Full Consistency Method می باشد که امکان محاسبه عینی وزن معیارها را به دلیل تعداد کم مقایسه معیارها و استفاده از انتقال پذیری کامل ریاضی امکان پذیر می کند.

این محصول شامل:

 • فیلم آموزش روش FUCOM
 • فایل اکسل به صورت کامل فرموله می باشد.
 • امکان تغییر معیارها و شاخص ها و اعداد برای محاسبه مجدد ممکن است.
 • این فایل قابلیت گسترش و تغییر ساختار را دارا می باشد.

توضیحات

مثال روش FUCOM

روش FUCOM توسط پاموکار و همکاران (2018) ارائه شد. این تکنیک جزو روشهای تصمیم گیری چند معیاره است. الگوریتم FUCOM برگرفته شده است عبارت Full Consistency Method می باشد که امکان محاسبه عینی وزن معیارها را به دلیل تعداد کم مقایسه معیارها و استفاده از انتقال پذیری کامل ریاضی امکان پذیر می کند. 

این فرایند بسیار حائز اهمیت است و تأثیر مهمی را بر نتیجه نهایی تصمیم گیری وارد می کند، به این دلیل که ضرایب وزنی در برخی روش ها تأثیر برجسته ای بر راه حل مسئله دارند. بنابراین، تمرکز خاص مقاله حاضر به مسئله تعیین وزن معیارها معطوف است، و مدل جدید FUCOM برای تعیین ضرایب وزنی معیارها مطرح شده است. این روش می تواند مقادیر دقیق ضرایب وزنی را برای کلیه عناصر تعیین کند که مقایسه آنها به طور متقابل در سطح خاصی از سلسله مراتب، و نیز همزمان با برقراری شرط های سازگاری مقایسه صورت می گیرد.

مثال روش FUCOM

آموزش روش FUCOM


تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم‌گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن‌ها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید.

در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌است به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

در ادامه برخی از انواع این روش ها آورده شده است:

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

مثال روش FUCOM مثال روش FUCOM مثال روش FUCOM

مسائل تصمیم گیری چندمعیاره معمولاً به انتخاب قابل قبول ترین گزینه از بین مجموعه ای از گزینه های مطرح بر اساس معیارهای تعریف شده مربوطند. یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره را می توان به کمک یک معادله ریاضی به صورت [f_1 (x),f_2 (x),…,f_n (x)],n≥2 با این شرط که x∈A=[a_1,a_2,…,a_m ] باشد، نمایش داد.

در این عبارت n به معنی تعداد معیارها، m به معنی تعداد گزینه های موجود، f_j به معنی معیارها (j=1,2,…,n) و A به معنی مجموعه گزینه های موجود a_i (i=1,2,…,m) است. مقادیر f_ij برای هر معیار درنظر گرفته شده f_j برای هر گزینه درنظر گرفته شده a_i مقداری معلوم یعنی f_ij=f_i (a_i ),∀(i,j);i=1,2,…,m;j=1,2,…,n می باشد. رابطه فوق نشان می‌دهد که هر مقدار معیار به معیار jام و گزینه iام بستگی دارد.

مثال روش FUCOM مثال روش FUCOM مثال روش FUCOM

روش FUCOM

مسائل واقعی معمولاً دارای معیارهایی با درجه یکسان اهمیت نیستند. بنابراین، لازم است که عوامل اهمیت برای معیارهای خاص به کمک ضرایب وزنی مناسبی برای معیارها تعریف شوند، به نحوی که حاصل جمع آنها برابر با یک باشد. تعیین وزن های نسبی معیارها در مدل های تصمیم گیری چندمعیاره همیشه مسئله خاصی است که بالاجبار با ذهنیت گرایی همراه است.

مثال روش FUCOM

این فرایند بسیار حائز اهمیت است و تأثیر مهمی را بر نتیجه نهایی تصمیم گیری وارد می کند، به این دلیل که ضرایب وزنی در برخی روش ها تأثیر برجسته ای بر راه حل مسئله دارند. بنابراین، تمرکز خاص مقاله حاضر به مسئله تعیین وزن معیارها معطوف است، و مدل جدید FUCOM برای تعیین ضرایب وزنی معیارها مطرح شده است. این روش می تواند مقادیر دقیق ضرایب وزنی را برای کلیه عناصر تعیین کند که مقایسه آنها به طور متقابل در سطح خاصی از سلسله مراتب، و نیز همزمان با برقراری شرط های سازگاری مقایسه صورت می گیرد.

مثال روش FUCOM

آموزش روش FUCOM


تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم‌گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آن‌ها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید.

در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته‌است به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.

در ادامه برخی از انواع این روش ها آورده شده است:

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مثال روش FUCOM”
X